Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

ΤΟ ΟΧΙ ΤΟΥ 1940

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ APODIMOS.COM ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.
 * Κάρολος ντέ Γκώλ, Charles de Gault 1890-1970 Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας 1958-1969, αρχηγός τής Γαλλικής Αντίστασης κατά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο § «Αδυνατώ νά δώσω τό δέον εύρος τής ευγνωμοσύνης πού αισθάνομαι γιά τήν ηρωική αντίσταση τού Λαού καί τών ηγετών τής Ελλάδος.» (Από ομιλία του στό Γαλλικό Κοινοβούλιο μετά τήν λήξη τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου.)

 * Μωρίς Σουμάν, Maurice Schumann 1911-1992 Υπουργός των εξωτερικών τής Γαλλίας 1969-1973, Μέλος τής Γαλλικής Ακαδημίας 1974 § «Η Ελλάδα είναι τό σύμβολο της μαρτυρικής υποδουλωμένης, ματωμένης, αλλά ζωντανής Ευρώπης…Ποτέ μιά ήττα δέν υπήρξε τόσο τιμητική γιά κείνους πού τήν υπέστησαν» (Από μήνυμά του πού απηύθηνε από τό BBC τού Λονδίνου στούς υποδουλωμένους λαούς τής Ευρώπης στίς 28 Απριλίου 1941, ημέρα πού ό Χίτλερ κατέλαβε τήν Αθήνα ύστερα από πόλεμο 6 μηνών κατά τού Μουσολίνι καί έξι εβδομάδων κάτα τού Χίτλερ.)
 * Στάλιν, Joseph Vissarionovich Tzougasvili Stalin 1879-1953 Αρχηγός τής Σοβιετικής Ενώσεως από τό 1924 έως 1953 § «Λυπάμαι διότι γηράσκω καί δέν θά ζήσω επί μακρόν διά νά ευγνωμονώ τόν Ελληνικόν Λαόν, τού οποίου ή αντίστασις έκρινε τόν 2ον Παγκόσμιον Πόλεμον.» (Από ομιλία του πού μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός Μόσχας τήν 31 Ιανουαρίου 1943 μετά τήν νίκη τού Στάλιγκραντ καί τήν συνθηκολόγηση τού στρατάρχου Paulus.) 
 * Μόσχα, Ραδιοφωνικός Σταθμός § «Επολεμήσατε άοπλοι καί ενικήσατε, μικροί εναντίον μεγάλων. Σας οφείλουμε ευγνωμοσύνη, διοτι εκερδίσαμε χρόνο γιά να αμυνθούμε. Ως Ρώσοι καί ως άνθρωποι σας ευχαριστούμε». (Οταν ο Χίτλερ επετέθη κατά τής Ε.Σ.Σ.Δ.) 
 * Γεώργης Ζουκώφ, Georgy Constantinovich Joucov 1896-1974 Στρατάρχης τού Σοβιετικού Στρατού § «Εάν ό Ρωσικός λαός κατόρθωσε να ορθώσει αντίσταση μπροστά στίς πόρτες τής Μόσχας, νά συγκρατήσει καί νά ανατρέψει τόν Γερμανικό χείμαρρο, τό οφείλει στόν Ελληνικό Λαό, πού καθυστέρησε τίς Γερμανικές μεραρχίες όλον τόν καιρό πού θά μπορούσαν νά μας γονατίσουν. Η γιγαντομαχία τής Κρήτης υπήρξε τό κορύφωμα τής Ελληνικής προσφοράς.» (Απόσπασμα από τά απομνημονεύματά του γιά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.)
 * Μπενίτο Μουσολίνι, Benito Mousolini 1833-1945 Πρωθυπουργός τής Ιταλίας 1922-1945 § «Ο πόλεμος μέ τήν Ελλάδα απέδειξεν ότι τίποτε δέν είναι ακλόνητον είς τά στρατιωτικά πράγματα καί ότι πάντοτε μάς περιμένουν εκπλήξεις.» (Από λόγο πού εκφώνησε στίς 10/5/1941.) 
 * Αδόλφος Χίτλερ, Hitler 1889-1945 Αρχηγός τού Γερμανικού κράτους 1889-1945 § «Χάριν τής ιστορικής αληθείας οφείλω νά διαπιστώσω ότι μόνον οί Ελληνες, εξ' όλων τών αντιπάλων οί οποίοι μέ αντιμετώπισαν, επολέμησαν μέ παράτολμον θάρρος καί υψίστην περιφρόνησιν πρός τόν θάνατον….» (Από λόγο πού εκφώνησε στίς 4 Μαίου 1941 στό Ράιχσταγκ.) 
 * Σέρ Αντονυ Ηντεν, Sir Robert Antony Eden 1897-1977. Υπουργός Πολέμου καί Εξωτερικών της Βρεταννίας 1940-1945, Πρωθυπουργός της Βρεταννίας 1955-1957 § «Ασχέτως προς ότι θα πουν οι ιστορικοί τού μέλλοντος, εκείνο το οποίον μπορούμε να πούμε εμείς τώρα, είναι ότι η Ελλάς έδωσε αλησμόνητο μάθημα στόν Μουσολίνι, ότι αυτή υπήρξε η αφορμή τής επανάστασης στήν Γιουγκοσλαβία, ότι αυτή εκράτησε τούς Γερμανούς στο ηπειρωτικό έδαφος καί στήν Κρήτη για έξι εβδομάδες, ότι αυτή ανέτρεψε τήν χρονολογική σειρά όλων τών σχεδίων τού Γερμανικού Επιτελείου καί έτσι έφερε γενική μεταβολή στήν όλη πορεία τού πολέμου καί ενικήσαμε.» (Από λόγο του στό Βρετανικό κοινοβούλιο στίς 24/09/1942.)
 * Τσώρτσιλ, Winston Churchil 1874-1965 Πρωθυπουργός τής Μεγάλης Βρετανίας κατά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο § «Η λέξη ηρωισμός φοβάμαι ότι δέν αποδίδει τό ελάχιστο εκείνων τών πράξεων αυτοθυσίας τών Ελλήνων, πού ήταν καθοριστικός παράγων τής νικηφόρου εκβάσεως τού κοινού αγώνα τών εθνών, κατά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, διά τήν ανθρώπινη ελευθερία καί αξιοπρέπειαν.» …….. «Εάν δέν υπήρχε η ανδρεία τών Ελλήνων καί ή γενναιοψυχία τους, ή έκβαση τού Β' Παγκόσμιο Πολέμου θά ήταν ακαθόριστη.» (Από ομιλία του στό Αγγλικό κοινοβούλιο στίς 24 Απριλίου 1941.) § «Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οί Ελληνες πολεμούν σάν ήρωες. Τώρα θά λέμε: Οί ήρωες πολεμούν σάν Έλληνες.» (Από λόγο πού εκφώνησε από τό BBC τίς πρώτες ημέρες τού Ελληνοιταλικού πολέμου.) § «Μαχόμενοι οί Έλληνες εναντίον τού κοινού εχθρού θά μοιρασθούν μαζί μας τά αγαθά τής ειρήνης.» (Από λόγο πού εξεφώνησε στίς 28 Οκτωβρίου 1940, όταν επετέθη ή Ιταλία κατά τής Ελλάδας.)
 * Σέρ Χάρολδ Αλεξάντερ, Sir Harold Leofric George Alexander 1891-1969 . Βρετανός Στρατάρχης κατά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο § «Δέν θά ήταν υπερβολή νά πούμε ότι ή Ελλάς ανέτρεψε τό σύνολο τών σχεδίων τής Γερμανίας εξαναγκάσασα αυτήν νά αναβάλει γιά έξι εβδομάδες τήν επίθεση κατά τής Ρωσίας. Διερωτώμεθα ποιά θά ήταν ή θέση τής Σοβιετικής Ενώσεως χωρίς τήν Ελλάδα.» (Από ομιλία του στό Βρετανικό κοινοβούλιο στίς 28 Οκτωβρίου 1941.) 
 * Γεώργιος ΣΤ' (1898-1952) Βασιλεύς τής Μεγάλης Βρετανίας 1936-1952 § «Ο μεγαλοπρεπής αγών τής Ελλάδος, υπήρξε ή πρώτη μεγάλη καμπή τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου.» (Από λόγο του στο κοινοβούλιον τόν Μάιον 1945.) * Φραγκλίνος Ρούσβελτ, Roosvelt 1882-1945 . Πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 1932-1945 § «Εις τήν Ελλάδα παρασχέθη τήν 28ην Οκτωβρίου 1940 χρόνος τριών ωρών διά ν'αποφασίσει πόλεμον ή ειρήνην, αλλά καί τριών ημερών ή τριών εβδομάδων ή και τριών ετών προθεσμία νά παρείχετο, ή απάντησις θά ήτο ή ίδια.» ……. «Οί Έλληνες εδίδαξαν δία μέσου τών αιώνων τήν αξιοπρέπειαν. Οταν όλος ό κόσμος είχε χάσει κάθε ελπίδα, ό Ελληνικός λαός ετόλμησε νά αμφισβητήσει τό αήττητον τού γερμανικού τέρατος αντιτάσσοντας τό υπερήφανον πνεύμα τής ελευθερίας.» (Από ραδιοφωνικό λόγο πού εξεφώνησε στίς 10/6/1943.) § «Ο ηρωικός αγών τού ελληνικού λαού…κατά τής επιθέσεως τής Γερμανίας, αφού τόσον παταγωδώς ενίκησε τούς Ιταλούς στήν απόπειρά τους νά εισβάλλουν στό ελληνικό έδαφος, γέμισε μέ ενθουσιασμό τίς καρδιές τού αμερικανικού λαού καί εκίνησε τήν συμπάθειά του. Πρό ενός καί πλέον αιώνος, κατά τόν πόλεμον τής ελληνικής ανεξαρτησίας, τό εθνος μας…εξέφρασε τήν φλογερή του συμπάθεια γιά τούς Ελληνες καί ευχότανε γιά τήν ελληνική νίκη…» (Δήλωσή τουστό Υπατο Συμβούλιο τής Αχέπα στίς 25/04/1941, πού μεταδώθηκε ραδιοφωνικά από τόν Λευκό Οίκο.)
     Η Εποποιεία του 1940 ήτο μιά σύγχρονη Γιγαντομαχία και Τιτανομαχία σαν αυτές που αναφέρει η Ελληνική Αρχαιολογία. Ας σημειωθεί δε ότι η Ελλάς είναι η μοναδική χώρα που αντιμετώπισε τους στρατούς τεσσάρων χωρών ταυτόχρονα, Αλβανίας, Ιταλίας, Γερμανίας, και Βουλγαρίας. Την 10 Απριλίου 1941, μετά τήν Συνθηκολόγησι μέ τήν Γερμανία παραδίδονται τα οχυρά Παλιουριώτες καί Ρούπελ. Οι Γερμανοί εκφράζουν τόν θαυμασμό τους στούς Έλληνες στρατιώτες, δηλώνουν ότι αποτελεί τιμή καί υπερηφάνεια τό ότι είχαν σάν αντίπαλο έναν τέτοιο στρατό καί ζητούν από τόν Ελληνα διοικητή νά επιθεωρήση τόν Γερμανικό στρατό ως ένδειξη τιμής και αναγνωρίσεως! Η Γερμανική Σημαία υψώνεται μόνο μετά την πλήρη αποχώρηση τού Ελληνικού Στρατού. Ένας Γερμανός αξιωματικός τής αεροπορίας εδήλωσε στόν διοικητή τής ομάδος μεραρχιών Ανατολικής Μακεδονίας αντιστράτηγον Δέδεν ότι ό Ελληνικός Στρατός ήταν ό πρώτος στρατός στόν οποίον τά στούκας δέν προκάλεσαν πανικό. «Οι στρατιώται σας» είπε, «αντί νά φεύγουν αλλόφρονες, όπως έκαναν είς τήν Γαλλία καί τήν Πολωνία, μας επυροβόλουν από τας θέσεις των.»
 (Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, τεύχος Απριλίου 2003)
 * Ο Αισχύλος είχε πει: «Γιατί μόνον εμείς, (οι Έλληνες) αντίθετα από τους βαρβάρους δεν μετράμε ποτέ το πλήθος του εχθρού» § Εμείς πάντα λέμε «και ούτος ο αριθμός ικανός εστί » και χυνόμαστε στην μάχη Αρκεί να είμαστε ενωμένοι οι Έλληνες, γινόμαστε αήττητοι. Ξέρετε παιδιά μου πόσες ημέρες κράτησε η άμυνα των άλλων και πόσο των Ελλήνων ;
 ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Οι νεκροί Έλληνες στρατιώτες ανήλθαν κατά την διάρκεια των 219 ημερών στους 13.676. Κατά την διάρκεια της τετραπλής κατοχής που ακολούθησε τα κατοχικά στρατεύματα εκτέλεσαν : 
 Και θα κλείσω με την ρήση του μεγάλου φιλοσόφου Φρ. Νίτσε για τους Έλληνες: «Δεν υπάρχει λαός εις τον κόσμο ο οποίος να έχει προσφέρει τόσα εις την ανθρωπότητα όσα ο ελληνικός και έχη καταπολεμηθεί τόσο πολύ απο τόσο πολλούς λαούς, οι οποιοι δεν προσέφεραν τίποτα εις αυτήν» - F. Nizsche 

 Συμσεριδης Νικος 26/10/2011 Διαβάστε Περισσότερα...

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Ολοκλήρωσε τον διάπλου του Αιγαίου ο Νικόλας Κακλαμανάκης

Μετά από ένα δύσκολο ταξίδι δύο ημερών ο Ολυμπιονίκης Νικόλας Κακλαμανάκης έκανε τον διάπλου του Αιγαίου και έφτασε τη Δευτέρα το βράδυ στην Κάρπαθο, όπου τον υποδέχτηκε θερμά ο Δήμος Καρπάθου. Με αυτό τον τρόπο ο Νικόλας Κακλαμανάκης, θέλησε μεταξύ άλλων να δείξει τη συμπαράστασή του στις οικονομικές δυσκολίες τις οποίες περνούν οι Έλληνες, αλλά και να δείξει την αξία του να ονειρεύεσαι, να προσπαθείς και να πετυχαίνεις. Ο 43χρονος Ολυμπιονίκης ξεκίνησε με την ιστιοσανίδα του από την Άνδρο και συνέχισε στη Μύκονο, τη Δήλο, την Αμοργό και εν συνεχεία πέρασε από τις μικρές Κυκλάδες (Δονούσα, Κουφονήσια) και μετά από μια στάση στην Τήλο ξεκίνησε για τον τελικό του προορισμό, την Κάρπαθο. Τονίζεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νικόλας επιχειρεί κάτι παρόμοιο. Το 1997 κατάφερε να διασχίσει το Αιγαίο ξεκινώντας από το Σούνιο και φθάνοντας ως την Κρήτη μέσα σε διάστημα δύο ημερών. Τώρα, έκανε μία μεγαλύτερη υπέρβαση: να διαπλεύσει το Αιγαίο από την Άνδρο έως την Κάρπαθο, μια απόσταση 320 ναυτικών μιλίων (περίπου 580 χιλιόμετρα) μέσα σε δύο μέρες. Πάντα με τη δύναμη της Ελλάδας. Με τη δύναμη όλου του κόσμου και των μικρών παιδιών που τον περιμένουν σε κάθε λιμάνι, σε κάθε ακτή. Τα 4 συνθήματα άξονες στους οποίους κινείται το εγχείρημα αυτό είναι τα εξής: • Ο Έλληνας που πιστεύει και θέλει να αγωνιστεί και να νικήσει • Το καταγάλανο Αιγαίο που υπήρξε το δικό του λίκνο και αποτελεί μια διαχρονική ζωοφόρα δύναμη • Η μεταλαμπάδευση συγκλονιστικών παραστάσεων και ανεξίτηλων μηνυμάτων προς τη νέα γενιά • Με τη δύναμη της Ελλάδας, σε πείσμα των καιρών, ονειρεύεσαι, στοχεύεις, προσπαθείς, πετυχαίνεις! Διαβάστε Περισσότερα...

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

Προσεχείς εκδηλώσεις σε Κάσο και Αθήνα

@Μετά από ένα γεμάτο καλοκαίρι επιστρέψαμε στις βάσεις μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας!
Σας καλούμε λοιπόν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 και ώρα 21:30 στην ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ "ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ" (Ελ. Βενιζέλου πρωην Γράμμου 83,Μοσχάτο) να διασκεδάσουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε με ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ και ΛΑΙΚΟ πρόγραμμα από την συμπατριώτισσα μας ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και την ορχήστρα της!!!!
ΤΙΜΗ: 20€ το άτομο (πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό) 

ΤΗΛ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 2108830606,6976823950,6946661191 και 6972541607 (έως 16/10)
Εκ του χορευτικού συγκροτήματος του Συλλόγου των εν Ελλάδι Κασίων

@Το Σάββατο 6.00 το απόγευμα στη αίθουσα του Αγίου Σπυρίδωνα στο Φρυ σας περιμένουμε για να ξεκινήσουμε μαζί ένα ουσιαστικό διάλογο , χωρίς κομματικές γραμμές και να διαδηλώσουμε ειρηνικά ενάντια στα μέτρα της Τρόικα που σκοπό έχουν την εξαθλίωση και τον εκφυλισμό του Ελληνικού λαού .
Από κοινού να πάρουμε αποφάσεις για τα ανελέητα χαράτσια που καλούμαστε να πληρώσουμε και για εκείνα που....έρχονται.
ΟΙ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ
Διαβάστε Περισσότερα...

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

ΚΑΛΕΣΜΑ:

Στις 15 Οκτωβρίου, άτομα από όλο τον κόσμο θα βγούμε στους δρόμους και τις πλατείες. Από την Αμερική ως την Ασία, από την Αφρική ως την Ευρώπη, ο κόσμος ξεσηκώνεται για να διεκδικήσει τα δικαιώματα του και να απαιτήσει μια αληθινή δημοκρατία. Τώρα ήρθε η ώρα να ενωθούμε όλοι σε μια παγκόσμια, ειρηνική διαμαρτυρία. Όλοι εμείς χωρίς κομματικές γραμμές και ελεγχόμενες κομματικά επιτροπές καλούμαστε να διαδηλώσουμε ειρηνικά στις 15 Οκτωβρίου στο Λιμάνι του Φρύ ώρα 18:00 μ.μ. ενάντια στα μέτρα της Τρόικα που σκοπό έχουν την εξαθλίωση και τον εκφυλισμό του Ελληνικού λαού . Διαβάστε Περισσότερα...

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Γερμανικές εταιρείες ενδιαφέρονται για την Κάσο

Γερμανικοί οίκοι ιχθυοτροφείων έχουν επιδείξει μεγάλο ενδιαφέρον, για αγορά ή ενοικίαση νησίδων ή υδάτινων εκτάσεων, στην περιοχή της Κάσου, ώστε να κατασκευάσουν ιχθυοτροφεία.

Ειδικότερα, στα μέσα Αυγούστου έφτασε στα γραφεία του Δήμου Κάσου email από Ελληνικό μεσιτικό γραφείο, που εδρεύει στη Γερμανία, το οποίο εκπροσωπούσε Γερμανούς επιχειρηματίες ιχθυοτροφείων.

Το μεσιτικό γραφείο ζητούσε από τον Δήμο να του γνωστοποιήσει αν υπάρχουν νησιά ή υδάτινες περιοχές προς πώληση ή ενοικίαση για 50 έως 99 χρόνια.

Αμέσως, ο Δήμος ενημέρωσε τους Συλλόγους Επαγγελματιών του νησιού που δραστηριοποιούνται στην αλιεία. Επειτα, το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε στο θέμα, δίχως όμως να πάρει κάποια τελική απόφαση.

Καθώς τα αρνητικά από ότι φαίνεται δείχνουν να υπερισχύουν των θετικών. Αν και η δημιουργία τέτοιων μονάδων σε ένα παραμεθόριο νησί να άνοιγε θέσεις εργασίας σε πολλούς κατοίκους του νησιού.

Παρόλα αυτά, αρκετοί από τους επαγγελματίες αλιείς του νησιού να έμεναν άνεργοι.
Επίσης, “η πώληση εκτάσεων σε ξένους επενδυτές, στις μέρες μας, θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα, από το να προσφέρει λύσεις”, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Κάσου κ. Ερωτόκριτος Δημήτρης.

Πηγή : Ροδιακή
Διαβάστε Περισσότερα...

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Γλέντι στο πλοίο

Κατά την επιστροφή από το μαγικό τριήμερο της 10ης μουσικής συνάντησης στη Σαντορίνη, δεν ήταν δυνατόν να σταματήσουν τα όργανα παρά μόνο λίγο πριν το ξημέρωμα... Στη λύρα ο Ηλίας (Λιος) Περσελής στο λαούτο και το τραγούδι ο Γιώργος Περσελής από την Κάσο και επίσης στο τραγούδι ο Μιχάλης Ζωγραφίδης από την Κάρπαθο. Διαβάστε Περισσότερα...

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

“ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΛΑΙΚΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ”

30 Σεπτεμβρίου 2011 ... 03 Οκτωβρίου 2011 |
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διοργάνωσε στη Σαντορίνη την πρώτη σε επίπεδο Περιφέρειας “Μουσική Συνάντηση Λαϊκών Πνευστών και Μουσική Συνάντηση Νέων Νοτίου Αιγαίου”.Φέτος, περισσότεροι από 200 μουσικοί πνευστών και 100 νέοι οργανοπαίκτες από 18 νησιά του Νοτίου Αιγαίου, συμμετείχαν σε αυτή την μεγάλης εμβέλειας μουσική συνάντηση της Περιφέρειας.

Η πρωτοβουλία αυτή συνενώνει και επεκτείνει δύο επιτυχημένους θεσμούς που λειτούργησαν και καθιερώθηκαν τις περασμένες χρονιές με τη γενική ευθύνη και τον σχεδιασμό της Νομαρχιακής ..Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων.

Την Κάσο εκπροσώπησαν οι Ηλίας Κ.Περσελής,Γιώργος Περσελής,Νεκτάριος Σταματάκης, Ανδριανός Χασαπλαδάκης...

Διαβάστε Περισσότερα...