Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο των χωματερώνΕπιτροπές ελέγχου των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στα νησιά της Δωδεκανήσου, συγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Μαχαιρίδη.

Σκοπός της επιτροπής είναι η παύση λειτουργίας και αποκατάσταση των χωματερών.
Στη σχετική απόφαση αναφέρονται τα εξής:

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής ελέγχου με σκοπό την παύση λειτουργίας και αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α) των παρακάτω Δήμων της Π.Ε. Δωδ/σου:
1. Δήμου Ρόδου
2. Δήμου Κω
3. Δήμου Καρπάθου
4. Δήμου Κάσου
5. Δήμου Σύμης
6. Δήμου Νισύρου
αποτελούμενη από τους:

α. για τον Δήμο Ρόδου:
• την κα Χατζή Αναστασία ως Τακτικό Μέλος και την κα Σίντου Μαρία ως Αναπληρωματικό μέλος από τον Δήμο Ρόδου
• τον κο Χατζησταματίου Ελευθέριο ως Τακτικό Μέλος και την κα Στάμου Ευθυμία ως Αναπληρωματικό μέλος, από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοίας Π.Ε. Δωδ/σου
• την κα Παρασκευά Θεμελίνα ως Τακτικό Μέλος και την κα Σαλάτα Αποστολία ως Αναπληρωματικό μέλος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ν.Α.

β. για τον Δήμο Κω:
• τον κο Ρουμελιώτη Δημήτρη ως Τακτικό Μέλος και τον κο Φρούντζα Σταύρο ως Αναπληρωματικό μέλος από τον Δήμο Κω
• τον κο Χατζησταματίου Ελευθέριο ως Τακτικό Μέλος και την κα Στάμου Ευθυμία ως Αναπληρωματικό μέλος, από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοίας Π.Ε. Δωδ/σου
• τον κο Πολίτη Πολυχρόνη ως Τακτικό Μέλος και τον κο Τσοπανάκη Γεώργιο ως Αναπληρωματικό μέλος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ν.Α.

γ. για τον Δήμο Καρπάθου:
• τον κο Γεργατσούλη Δημήτρη από τον Δήμο Καρπάθου
• τον κο Χατζησταματίου Ελευθέριο ως Τακτικό Μέλος και την κα Στάμου Ευθυμία ως Αναπληρωματικό μέλος, από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοίας Π.Ε. Δωδ/σου
• τον κο Διακίδη Ανδρέα ως Τακτικό Μέλος και τον κο Καρατάσιο Ιωάννη ως Αναπληρωματικό μέλος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ν.Α.

δ. για τον Δήμο Κάσου
• τον κο Κουριαντάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ ως Τακτικό Μέλος και τον κο Ζάγορα Αντώνιο του Φωτεινού ως Αναπληρωματικό μέλος από τον Δήμο Κάσου
• τον κο Χατζησταματίου Ελευθέριο ως Τακτικό Μέλος και την κα Στάμου Ευθυμία ως Αναπληρωματικό μέλος, από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοίας Π.Ε. Δωδ/σου
• τον κο Διακίδη Ανδρέα ως Τακτικό Μέλος και τον κο Καρατάσιο Ιωάννη ως Αναπληρωματικό μέλος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ν.Α.


ε. για τον Δήμο Σύμης
• τον κο Ριζόπουλο Κων/νο ως Τακτικό Μέλος και την κα Μπάκα Σωτηρία ως Αναπληρωματικό μέλος από τον Δήμο Σύμης
• τον κο Χατζησταματίου Ελευθέριο ως Τακτικό Μέλος και την κα Στάμου Ευθυμία ως Αναπληρωματικό μέλος από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοίας Π.Ε. Δωδ/σου
• τον κο Κούρτη Γεώργιο ως Τακτικό Μέλος και τον κο Παπαζαχαρίου Ζαχαρία ως Αναπληρωματικό μέλος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ν.Α.

στ. για τον Δήμο Νισύρου
• τον κο Κυπραίο Ευστάθιο ως Τακτικό Μέλος και τον κο Παπαδάκη Ιωάννη ως Αναπληρωματικό μέλος από τον Δήμο Νισύρου

• τον κο Χατζησταματίου Ελευθέριο ως Τακτικό Μέλος και την κα Στάμου Ευθυμία ως Αναπληρωματικό μέλος από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοίας Π.Ε. Δωδ/σου

• τον κο Πολίτη Πολυχρόνη ως Τακτικό Μέλος και τον κο Τσοπανάκη Γεώργιο ως Αναπληρωματικό μέλος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ν.Α.
Έργο της τριμελούς επιτροπής είναι η αυτοψία στους ΧΑΔΑ για τους οποίους εκδόθηκε απόφαση παύσης λειτουργίας και με συνεργείο του Δήμου:

• να αποκοπούν οι οδοί προσπέλασης του ΧΑΔΑ (φυσικό ανάχωμα, εκσκαφή κάθετα στην οδό πρόσβασης κλπ), ώστε να εξασφαλιστεί η παύση λειτουργίας του

• να γίνει φωτογραφική αποτύπωση του ΧΑΔΑ και της αποκοπής των οδών προσπέλασης.

Η επιτροπή θα συντάξει σχετικό πρακτικό αυτοψίας για την παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ και την εξασφάλισή της.

Σημειώνεται ότι για τους Δήμους οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν για την ανωτέρω διαδικασία καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνοι προς κάθε αρχή για την διακοπή λειτουργίας των διατιθέμενων σε αυτούς Χ.Α.Δ.Α καθώς και για την ενημέρωση της υπηρεσίας μας σχετικά με τις ενέργειές τους.

Με Εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Περιβ. & Υδρ. Δωδ/σου
Παναγιώτης Βενέρης
Αρχιτέκτων με B' β.».

- See more at: http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=10128&lang=el#sthash.BP8efATr.dpuf Διαβάστε Περισσότερα...

1 θέση Εποχικού Προσωπικού στο Δήμο Κάσου

Καταληκτική ημερομηνία: 
08/03/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
26/02/2014 - 08/03/2014
Τηλέφωνο: 
2245041865
Ο Δήμος Κάσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κάσου, που εδρεύει στην Κάσο.
Ειδικότερα:
1 ΔΕ Εναεριτών Ηλεκτρολόγος
Διαβάστε Περισσότερα...

Υγειονομική Περίθαλψη στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία
Υπ’ αριθμ. Φ. 700/ΑΔ218421/Σ. 560 Κοινή Υπουργική Απόφαση

Παροχή του Δικαιώματος Υγειονομικής Περίθαλψης στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία στους υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών των εν ενεργεία και συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο μόνιμο εν ενεργεία και εν αποστρατεία Ένστολο Προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, και στους μόνιμους κατοίκους των νήσων Σαμοθράκη, Άγιος Ευστράτιος, Αστυπάλαια, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Χάλκη, Καστελόριζο, Ψαρά, Ηράκλεια, Δονούσα, Κουφονήσια, Σχοινούσα, Κέρος, Γαύδος, Σίκινος, Κίμωλος, Φολέγανδρος, Σκύρος, Φούρνοι, Οινούσσες, θύμαινα, Λειψοί, Ψέριμος, Αγαθονήσι, Αρκοί, Φαρμακονήσι, Αμοργός, Ανάφη.


Παρέχεται το δικαίωμα της εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία της χώρας ………, στο μόνιμο εν ενεργεία και εν αποστρατεία Ένστολο Προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, ………, με τις ίδιους κανόνες και διαδικασίες που ισχύουν για το μόνιμο εν ενεργεία και εν αποστρατεία Ένστολο Προσωπικό των Ε.Δ.
Για το εν ενεργεία ή εν αποστρατεία ένστολο Προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας ως προστατευόμενα μέλη οικογενείας θεωρούνται η (ο) σύζυγος, τα ανήλικα άγαμα τέκνα ηλικίας 14 έως 18 ετών καθώς και τα ενήλικα άγαμα τέκνα που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες Σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού.


Διαβάστε Περισσότερα...

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

              
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
         ΝΟΜΟΣ   ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                        
        Δ Η Μ Ο Σ   Κ Α Σ Ο Υ                                                   
             
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Κάσου ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της μηχανοργάνωσης του Δήμου μας, και συγκεκριμένα για τη δημιουργία και εγγραφή καταλόγων  τελών ύδρευσης, παρεπιδημούντων, ΔΗΦΟΔΩ κλπ  προϋπόθεση είναι και  η συμπλήρωση στοιχείων όπως: διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε άμεσα με το Δήμο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με κάθε πρόσφορο μέσο στα:
  • Τηλέφωνο: 2245360211
  • Φαξ: 2245041442
Διαβάστε Περισσότερα...

Αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Κάσο


Διαβάστε Περισσότερα...

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Επιστολή του Αντιδημάρχου Κάσου κ. Γ. Κουριαντάκη

Κάσος  25 Φεβρουαρίου 2014
Αγαπητοί Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες,
Ως αντιδήμαρχος Κάσου αλλά και ως άνθρωπος ο οποίος έχει τιμηθεί με την ψήφο του Κασιακού λαού επανειλημμένα, είμαι υποχρεωμένος να σας ενημερώσω για ένα δυσάρεστο γεγονός, το οποίο έλαβε χώρα  κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα στη  συζήτησης για την έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κάσου (ΚΟ.ΔΕ.ΔΗ.Κ), ο δημοτικός σύμβουλος κ Μανώλης Μανούσος ο οποίος όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν ενημερωμένος ως όφειλε για την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ., μου ζήτησε να του δώσω τον προϋπολογισμό της ΚΟ.ΔΕ.ΔΗ.Κ. για να ενημερωθεί. Χωρίς καμία αντίδραση από μέρος μου και χωρίς κάποιο συγκεκριμένο λόγο ο κ. Μανούσος καταφέρθηκε εναντίον μου με απρεπέστατες εκφράσεις (δεν ομιλώ με γαϊδούρια) οι οποίες αν μη τι άλλο προσβάλουν τους θεσμούς τους οποίους υπηρετούμε, καθώς και όλο τον Κασιακό λαό ο οποίος με την ψήφο του επέλεξε τα μέλη του Δ.Σ ανεξάρτητα αν ανήκουν παραταξιακά στην συμπολίτευση ή την αντιπολίτευση.
Αμέσως μετά το γεγονός ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καθώς και σύσσωμο το Δ.Σ ζήτησαν από τον κ. Μανούσο να ανακαλέσει και να ζητήσει συγνώμη προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά η συνεδρίαση. Ο κύριος Μανούσος όπως πάντα  αμετανόητος επέμενε στους χαρακτηρισμούς του ένα φαινόμενο που δυστυχώς δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε.
Αγαπητοί Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες,
Επειδή η προσωπικότητα μου η αγωγή μου και ο θεσμός ο όποιος υπηρετώ δεν μου επιτρέπουν να επιστρέψω χαρακτηρισμούς θέλω απλά να αναφέρω ότι ανεξάρτητα από προσωπικά λάθη και παραλείψεις, έχω υπηρετήσει ως Δημοτικός Σύμβουλος και ως Αντιδήμαρχος τον τόπο μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πληροφοριακά δε, αναφέρω ότι  «γαϊδούρια» και «γαϊδουρινές» συμπεριφορές είναι αυτές όλων εκείνων οι οποίοι με στείρα επιχειρηματολογία επιλέγουν να μην συμμετέχουν σε σοβαρές αποφάσεις που αφορούν Κάσο μας και αναλώνονται σε ανυπόστατες προσφυγές που εντέλει καταλήγουν στον κάλαθο των αχρήστων. Προσπαθούν δε να ανακόπτουν την πρόοδο και την ανάπτυξη του νησιού προφανώς για προσωπικά συμφέροντα και οφέλη.    

Ο Αντιδήμαρχος Κάσου
Γεώργιος Εμμ. Κουριαντάκης
Διαβάστε Περισσότερα...

Aνακοίνωση ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Κάσου

«ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»                                               

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κάσος 25-2-2014

                                  Η ΑΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ «ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ»…

Φίλοι, φίλες και συναγωνιστές της Δημοτικής Παράταξης «Κάσος-Νέα Πορεία Ενωτική Κίνηση»,και

Δήμαρχε – επικεφαλής της Παράταξης «Κάσος-Νέα Πορεία Ενωτική Κίνηση»

Με την ανακοίνωσή μας αυτή θα θέλαμε να καταγγείλουμε στους κατοίκους της Κάσου και ιδιαίτερα στους ψηφοφόρους του συνδυασμού μας την αυθαίρετη ενέργεια του νυν Δημάρχου να προβεί σε ανακοινώσεις, ακυρώνοντας τον ρόλο και τη συμβολή μας όλα αυτά τα χρόνια στα δημοτικά δρώμενα της Κάσου.

Όπως γνωρίζετε στις προηγούμενες Δημοτικές Εκλογές, μετά την Κοινή Σύμπραξη, δημιουργήθηκε η Παράταξη “Κάσος-Νέα Πορεία Ενωτική Κίνηση”, με επικεφαλής, τον κ. Ερωτόκριτο Δημήτριο και έναν ομότιμο υποψήφιο, τον κ. Μαλανδρή Μηνά.

Τώρα πως στις 13 Φεβρουαρίου 2014 ο κ. Ερωτόκριτος είναι Δήμαρχος και επικεφαλής μόνο της Δημοτικής Παράταξης “Κάσος-Νέα Πορεία” ; Είναι ανεξήγητο Όχι φυσικά. Με αυτόν τον τρόπο αντιδημοκρατικά, αυθαίρετα και πραξικοπηματικά, δεν ήθελε την παρουσία μας στην συγκέντρωση.

Η απρέπεια στο μεγαλείο της!

Ο σεβασμός στους ψηφοφόρους σας κ. Δήμαρχε έπρεπε να είναι και σεβασμός στους δικούς μας ψηφοφόρους, γιατί και με αυτές τις ψήφους πλειοψήφισε η (κοινή μας) παράταξη και γίνατε Δήμαρχος.

Όσον για τις αναφορές σας στη δημιουργία ενός Κοινού Συνδυασμού,

το μόνο που μπορούμε μα πούμε, είναι ότι καταφεύγετε σε ένα ακόμα «πυροτέχνημα» μια και σας αρέσουν τα όνειρα θερινής νυκτός. Είναι ένα έργο που παίχτηκε στις προηγούμενες εκλογές και όλοι είδαν πως σέβεστε αυτές τις συνεργασίες…

Το νησί μας δεν χρειάζεται λόγια, αλλά έργα. Περισσότερα δεν χρειάζεται να γράψουμε. Θα τα λέγαμε εάν είχατε την ευχαρίστηση – και την ευγένεια- να μας καλούσατε στην Παραταξιακή Συγκέντρωση που συγκαλέσατε.

Μηνάς Μαλανδρής -  Μαίρη Μαλανδρή

Διαβάστε Περισσότερα...

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Αλλαγές στα δρομολόγια του ΕΓ/ΟΓ ΠΡΕΒΕΛΗΣ

Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο  της Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής Πολίτικής που απεστάλει σήμερα στο Δήμο Κάσου τα δρομολόγια του ΕΓ/ΟΓ ΠΡΕΒΕΛΗΣ διαμορφώνονται ως εξής
Διαβάστε Περισσότερα...

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Παράταση για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων

Μετά από τις σχετικές διαβουλεύσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη με τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Χριστιάνα Καλογήρου, ικανοποιήθηκε το αίτημα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και υπογράφτηκε από τη Γενική Γραμματέα η παράταση της ημερομηνίας υποχρέωσης για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και δικύκλων που έχουν την έδρα τους στους Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Νομοί Δωδεκανήσου και Κυκλάδων). Η παράταση ισχύει μέχρι 31-12-2014. Από την παραπάνω απόφαση εξαιρούνται: Για το Νομό Δωδεκανήσου - τα οχήματα με έδρα τους Δήμους Ρόδου, Κω και Καλύμνου όπου λειτουργεί Ι.ΚΤΕΟ - όλα τα οχήματα που εκτελούν δημόσιες επιβατικές μεταφορές όπως λεωφορεία ΚΤΕΛ, τουριστικά λεωφορεία, οχήματα μεταφοράς μαθητών, Ε.Δ.Χ. (ταξί), καθώς και τα εκπαιδευτικά οχήματα των σχολών υποψηφίων οδηγών και - τα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (ΑDR) τα οποία θα συνεχίσουν να έχουν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η ανωτέρω παράταση παύει να ισχύει σε όποιο Δήμο λειτουργήσει Ι.ΚΤΕΟ ή υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου από κινητή μονάδα ΚΤΕΟ, αφότου ανακοινωθεί πρόγραμμα πρόσκλησης για τεχνικό έλεγχο οχημάτων στην αντίστοιχη περιοχή. 

Πηγή : Η ΡΟΔΙΑΚΗ  Διαβάστε Περισσότερα...

Κάρπαθος: Συγκλονίζει η δολοφονία υπαξιωματικού του στρατού-Εξιχνιάστηκε ταχύτατα η υπόθεση

Κάρπαθος: Συγκλονίζει η δολοφονία υπαξιωματικού του στρατού - Τον έσφαξαν μέσα στο σπίτι του!Κάρπαθος: Συγκλονίζει η δολοφονία υπαξιωματικού του στρατού - Τον έσφαξαν μέσα στο σπίτι του!

μ
Τελευταία ενημέρωση 21/2/2014- ωρα: 20:15


Ταχύτατα εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς του ΑΤ Καρπάθου και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου ο φόνος του Επαγγελματία Οπλίτη Αδάμ Bεσσάλα του Παναγιώτη, 30 ετών, που υπηρετούσε στο 95 ΤΕ Καρπάθου, ο οποίος βρέθηκε τραυματισμένος απο αμβύ όργανο στο θώρακα στο σπίτι που διέμενε με μια Καρπαθιά και συγκεκριμένα στο δάπεδο της κουζίνας, στα Πηγάδια Καρπάθου. Η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε περί ώραν 23.50 ειδοποιήθηκε από το Κέντρο Υγείας Καρπάθου. Οι αστυνομικοί που επιλήφθησαν των ερευνών βρήκαν μια τσάντα με ένα σπασμένο ποτήρι και κατόρθωσαν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης φτάνοντας πρίν λίγη ώρα στην ταυτότητα της δράστιδας, μιας γυναίκας 31 ετών, που ομολόγησε ότι του κατάφερε το μοιραίο χτύπημα αν και δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο. Υποστηρίζει ότι πρόκεται για ατύχημα. Ενα άκρως αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στην αυριανή έντυπη έκδοση της «δημοκρατικής» Για την υπόθεση για την οποία προκλήθηκε πανελλήνιος σάλος η ΕΛΑΣ εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου: “Την 20-2-2014/23.30 στα Πηγάδια Καρπάθου, βρέθηκε από οικείο του πρόσωπο εντός της οικίας του νεκρός χτυπημένος με αμβλύ όργανο στη θωρακική χώρα 30χρονος ημεδαπός. Στο σημείο μετέβησαν αρμόδια συνεργεία για περαιτέρω έρευνες. Προανάκριση ενεργείται από το Α.Τ. Καρπάθου”.Πηγή: www.dimokratiki.gr

Νεκρός στο διαμέρισμα όπου διέμενε στην Κάρπαθο, βρέθηκε 30χρονος μόνιμος υπαξιωματικός του στρατού ο οποίος υπηρετούσε στο νησί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύπτει η ''Ροδιακή'' η τραγωδία, έγινε γνωστή αργά χθες το βράδυ (20-02-2014) και αμέσως σήμανε συναγερμός στην Ελληνική Αστυνομία.

Στο νησί έχει μεταβεί κλιμάκιο εξειδικευμένων αστυνομικών της σήμανσης και της ασφάλειας Ρόδου και οι έρευνες βρίσκονται αυτή την ώρα σε πλήρη εξέλιξη. Στο νησί επίσης θα κληθεί και ιατροδικαστής, ενώ από τα μέχρι στιγμής ευρήματα, πρόκειται για στυγερή δολοφονία.

Ο 30χρονος βρέθηκε χτυπημένος στη θωρακική χώρα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και μαρτυρίες στο σώμα του βρέθηκαν σημάδια που παραπέμπουν σε πάλη που προηγήθηκε

Η αστυνομία του νησιού, ειδοποιήθηκε στις 12 παρά πέντε χθες το βράδυ από το Κέντρο Υγείας Καρπάθου, ότι άτομο βρίσκεται βαριά τραυματισμένο στο σπίτι του. Όταν έφθασαν εκεί αστυνομικοί και νοσηλευτές ήταν πλέον αργά.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και δεν αποκλείεται να υπάρξει αποτέλεσμα εντός των επόμενων ωρών...

Πηγή : www.newsit.gr
Διαβάστε Περισσότερα...

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Ευτυχία Πενταράκη: Στην Κάσο για γυρίσματα και...ψάρεμα.Τα ''Γκρεμνα και γεύσεις'' ταξίδεψαν στην Κάσο. Η Ευτυχία Πενταρακη με τον Σταύρο Αλεξανδράκη, τον ακούραστο οπερατερ, μας ξεναγούν στο ομορφο νησί με μαγευτικά πλάνα και υπέροχες συνεντευξεις .Η Ευτυχία φορεσε την παραδοσιακη φορεσια και εντυπωσίασε τους πάντες.
Τελιωνοντας τα γυρισματα φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία να ρίξει και μια βουτιά στα υπέροχα νερά της Κάσου .

Περιμένουμε σύντομα  να δούμε την εκπομπή στην μικρή οθόνη. 
Γκρεμνα και γευσεις στη NEA Tηλεόραση Κρήτης, κάθε Κυριακή μεσημέρι στις 15.30 αμέσως μετα το δελτίο ειδήσεων.

Διαβάστε Περισσότερα...

Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Λαχειοφόρος αγορά από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων

                                               Λαχειοφόρος αγορά από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων  

6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείων Κάσου

Προσπαθώντας να συγκεντρώσουμε χρήματα για να μπορούν να γίνουν έργα και δράσεις στο σχολείο, διοργανώνουμε ως Σύλλογος Γονέων λαχειοφόρο αγορά που περιλαμβάνει όμορφα δώρα, τα οποία προσφέρουν ο Σύλλογος Γονέων και η οικογένεια του Κυρίου Συμψερίδη Ιατρού του νησιού μας .

Λαχνούς μπορείτε να αγοράζετε από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, μέχρι και την ημέρα της Αποκριάτικης γιορτής του σχολείου, την Παρασκευή 28 Φεβρουάριου, οπότε θα γίνει και η κλήρωση των δώρων! Διαβάστε Περισσότερα...

Ιατρικό κλιμάκιο στην Κάσο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον Ι.Σ.Ρ


-Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω της ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ», Εταιρεία που στους σκοπούς της είναι η προαγωγή της Υγείας, Μέριμνας και Αλληλεγγύης των κατοίκων της Δωδεκανήσου και σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου, θα πραγματοποιήσει αποστολή Ιατρικού Κλιμακίου στην Κάσο την Παρασκευή 21/2/2014 και το Σάββατο 22/2/2014.
Οι κάτοικοι της Κάσου θα έχουν την δυνατότητα να εξετασθούν στις παρακάτω ιατρικές ειδικότητες:

• Καρδιολόγος
• ΩΡΛ
• Οφθαλμίατρος
• Παιδίατρος
• Πνευμονολόγος
• Ορθοπεδικός
• Ρευματολόγος
• Χειρουργός

Τα ραντεβού για την Παρασκευή και το Σάββατο θα κλείνονται στο Αγροτικό Ιατρείο Κάσου. - Διαβάστε Περισσότερα...

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

«ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ «ΚΑΡΠΑΘΟΣ» («IMMACOLATA»)»


  Το μεσημέρι του Σαββάτου 15/2 ε.έ. πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Συλλόγου των απανταχού Αρκασιωτών Καρπάθου «Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ» στον Πειραιά σύσκεψη παραγόντων των Καρπαθιακών και Κασιακών παροικιακών φορέων της Αττικής με πρωτοβουλία του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Καρπάθου – Κάσου Μιχάλη Εμμ. Ερωτόκριτου και σκοπό να συζητηθεί η υλοποίηση της πρότασης που αφορά την επανάληψη του ταξιδιού του ιστορικού σκάφους «ΚΑΡΠΑΘΟΣ» («IMMACOLATA»), εν όψει της 70ης επετείου της πραγματοποίησης της ηρωικής Αποστολής Σωτηρίας προς την Αίγυπτο που αποφάσισε η ηγεσία του Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήματος της Καρπάθου και της Κάσου το έτος 1944. Η πρόταση που κατατέθηκε επίσημα από τον περασμένο ήδη Αύγουστο από τον Σύμβουλο για θέματα πολιτισμού Καρπάθου της Π.Ε. Γιώργο Νικ. Τσαμπανάκη, έχει ήδη συμπεριληφθεί στον σχεδιασμό του κύκλου εκδηλώσεων «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΟΣΤΡΙΑ – 2014» και θα κατατεθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα για έγκριση στο Τμήμα Πολιτισμού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν:
α. εκ μέρους της Π.Ε. Καρπάθου Κάσου οι κ.κ. Μιχάλης Ερωτόκριτος και Γιώργος Τσαμπανάκης.
β. εκ μέρους του Συλλόγου των εν Ελλάδι Κασίων ο κ. Γιώργος Στρατιώτης.
γ. εκ μέρους του Συλλόγου των απανταχού Αρκασιωτών «Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ» οι πρώην Πρόεδροι Νίκος Προικής, Γιάννης Κανάκης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γαριφαλιά Διακομιχάλη και Μαργαρίτα Λαμπρίδη.
δ. εκ μέρους της Απερίτικης παροικίας ο κ. Μιχάλης Μικροπαντρεμένος, Διευθυντής της παροικιακής εφημερίδας «ΟΜΟΝΟΙΑ».
Προσκλήθηκαν επίσης αλλά για λόγους αντικειμενικών δυσκολιών δεν μπόρεσαν να εκπροσωπηθούν οι:
α. Σύλλογος Πηγαδιωτών Καρπάθου Αττικής
β. Σύλλογος των απανταχού Μενετιατών Καρπάθου (Αττικής) «Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης του προέδρου του στη Μοζαμβίκη.
Μετά από γόνιμη συζήτηση κι αφού εξετάστηκαν όλες οι παράμετροι του εγχειρήματος αποφασίστηκε με ενθουσιασμό να προχωρήσει η πρωτοβουλία υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη βάση επιμελώς καθορισμένου προγράμματος. Ως χρόνος υλοποίησης της εκδήλωσης προσδιορίστηκε ο προσεχής Αύγουστος.  
Διαβάστε Περισσότερα...

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

15 Φεβρουαρίου- Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου

Ο Ομιλος Καρπαθίων Νέων και το Χορευτικό του Συλλόγου των εν Ελλαδι  Κασίων επισκέφθηκαν την  Ογκολογική Μονάδα Παίδων Μαριάννα Β.Βαρδινογιάννη “EΛΠΙΔΑ” και μοίρασαν δώρα. Μία ημερομηνία αφιερωμένη στα παιδιά. Συγκεκριμένα στα παιδιά-μαχητές που πάσχουν από καρκίνο. Το συμβούλιο του Ομίλου Καρπαθίων Νέων, με πλήθος μελών και φίλων του Ομίλου, αναλογιζόμενο τον αγώνα αυτών των παιδιών και των γονέων τους, παρευρέθηκε δίπλα τους σήμερα στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων Μαριάννα Β.Βαρδινογιάννη “EΛΠΙΔΑ” και μοίρασε δώρα. Οι επισκέπτες φορούσαν μπλούζες με τυπωμένο το σήμα κατά του καρκίνου του παιδιού ώστε να στείλουν το μήνυμα της αλληλεγγύης, της προσφοράς και της αγάπης προς το συνάνθρωπο. Μας υποδέχθηκε η υπέυθυνη εκδηλώσεων της μονάδας, η οποία μας παρουσιασε τον τρόπο λειτουργίας του νοσοκομείου, τις προσπάθειες για μια μονάδα-πρότυπο που όλα τα παιδιά που διαμένουν εκεί, εώς ότου τελειώσει η θεραπεία τους, να νιώθουν ασφάλεια σε ένα περιβάλλον φιλόξενο. Τόνισε ότι, με μια πολύ απλή και γρήγορη διαδικασία, ο καθένας από μας μπορεί να ΄σωσει τη ζωή ενός μικρού παιδιού με το να γίνει δότης μυελού των οστών. Η συγκίνηση ήταν μεγάλη εκ μέρους των μελών του Ομίλου. Φεύγοντας από την “EΛΠΙΔΑ” στο μυαλό όλων μας έγινε κατανοητό πως τα απλά καθημερινά προβλήματα που μας προκαλούν άγχος και στεναχώρια είναι μηδαμινά σε σχέση με την επάρατη νόσο. Η χαρά και η ελπίδα, όμως, των παιδιών και των γονέων τους μας δίνει ώθηση για μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη κοινωνική προσφορά. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τους κ. Λάμπη Πλάτση και Εμμανουήλ Παπασάββας, διοικητή της μονάδας, που με την προσωπική τους συμβολή πραγματοποιήθηκε η σημερινή εκδήλωση.
Διαβάστε Περισσότερα...

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Ανακοίνωση δημοτικής πάραταξης ''ΚΑΣΟΣ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ''

           Κάσος 13 /2 /2014    
                                                                                                         
Ο Δήμαρχος  και επικεφαλής  της  Δημοτικής Παράταξης ΚΑΣΟΣ-ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ  Δημήτρης  Ερωτόκριτος συγκάλεσε τα μέλη της  για ν’ αποφασίσουν την παραπέρα  πορεία της  παράταξης και τη στάση της στις επερχόμενες  Δημοτικές εκλογές .
Αποτιμώντας  το έργο  των τελευταίων ένδεκα  χρόνων, εκτιμούμε πως  η Κάσος έκανε πολλά βήματα με θετικό πρόσημο. Και τούτο παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες  που δημιούργησαν τα μνημόνια  των τελευταίων χρόνων με την έλλειψη  μόνιμων δημοτικών υπαλλήλων ,περικοπή κονδυλίων, πάγωμα των  προσλήψεων κλπ,κλπ.
Με κάθε σεβασμό στους ψηφοφόρους  μας  και σε όσους μας εμπιστεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια, κάνοντας την αυτοκριτική μας, δεν θ’ αποσιωπήσουμε τα  τυχών λάθη ή παραλήψεις  μας  σε  πολλούς  τομείς . Ένα όμως είναι σίγουρο ,μοναδικός μας στόχος  ήταν και είναι το κοινό συμφέρον,  για το οποίο θα εξακολουθούμε να δίνουμε τις μάχες  μας,  προκειμένου να διασφαλίσουμε  το καλύτερο δυνατό για τον δοκιμαζόμενο Κασιώτη.
Με βάση αυτές τις  σκέψεις,  αποφασίσαμε για τις  ερχόμενες  εκλογές του  Μάη να διεκδικήσουμε δυναμικά τη δημιουργία  ενός κοινού συνδυασμού χωρίς προαπαιτούμενα   ως  προς  το πρόσωπο του επικεφαλής  υποψήφιου Δημάρχου. Είμαστε ανοιχτοί  σε κάθε  ουσιαστικό και διαφανή διάλογο, με όσους  έχουν δηλώσει  και με όσους  προτίθενται να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους στις επερχόμενες εκλογές. Εκτιμούμε πως είμαστε λίγοι αριθμητικά μπροστά στις απαιτήσεις των καιρών και ο τόπος δεν αντέχει άλλες αντιπαλότητες.
Μόνη προϋπόθεση είναι ένα δυναμικό ψηφοδέλτιο με επάρκεια  και  ικανό ν’ αντεπεξέλθει στις αυξανόμενες ανάγκες του νησιού μας.
Θα  προσπαθήσουμε και θα παλέψουμε ώστε αυτό το δύσκολο εγχείρημα να γίνει πραγματικότητα. Αυτή η προσπάθεια    έχει να κάνει  με την ανατροπή της απαισιοδοξίας και του αρνητικού κλίματος που έχει  προκύψει τα τελευταία χρόνια στους πολίτες μας, με αποτέλεσμα την μείωση του πληθυσμού  της Κάσου   καθώς και την υποβάθμιση της ποιότητας  της  ζωής των κατοίκων της.
                                                   ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ                                             
                                                             ΚΑΣΟΣ-ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ               
Διαβάστε Περισσότερα...

Ελληνική παράδοση και γυναικείες φορεσιές στο Λονδίνο

  Την μεγαλύτερη και πιο αντιπροσωπευτική έκθεση της ελληνικής γυναικείας ενδυμασίας που παρουσιάστηκε ποτέ στην Αγγλία φιλοξενεί από 4 Φεβρουαρίου μέχρι 2 Μαρτίου 2014 το Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου με τον τίτλο Patterns of Magnificence:Tradition and Reinvention in Greek Women’s Costume.


Η έκθεση ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Ελληνικού Κέντρου Λονδίνου σαν αφιέρωμα στην μνήμη της Κούλας Λαιμού η οποία πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Κέντρου πριν απο 20 χρόνια. Με την συνεργασία του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος συγκεντρώθηκαν 50 από τις πιο λαμπρές και εντυπωσιακές ενδυμασίες, πολλές από τις οποίες εκτίθενται για πρώτη φορά στο εξωτερικό.

Σκοπός της έκθεσης δεν είναι απλώς η προβολή της επιβλητικής ομορφιάς αυτής της παράδοσης αλλά και η αποκάλυψη των βασικών ενδυματολογικών δομών και της ιστορικής εξέλιξής τους. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ιωάννα Παπαντωνίου, ξεκινώντας με αριστοτεχνικό τρόπο από τα δύο βασικά φορέματα της Κάσου και της Κρήτης που έχουν χρονολογία τον 18ο αιώνα αφηγείται την εξέλιξη της ενδυμασίας μέσα από σειρά ποικίλων τοπικών ενδυμασιών καταλήγοντας στις αυλικές φορεσιές των βασιλισσών Αμαλίας και Όλγας στα μέσα του 19ου αιώνα. 

Η έκθεση που σχεδιάστηκε με λιτό και εύστοχο τρόπο από τον Σταμάτη Ζάννο συμπληρώνεται από σχετικές παλιές φωτογραφίες και γκραβούρες. Όλα τα εκθέματα προέρχονται από το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ιδρυμα στο Ναύπλιο εκτός από δύο φορέματα που παραχωρεί το Μουσείο Μπενάκη και δύο κούκλες από την συλλογή της βασίλισσας Όλγας που παραχωρεί το Λύκειο των Ελληνίδων Αθηνών. Το Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου με την έκδοση εικονογραφημένου καταλόγου και με την οργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων ακαδημαϊκού επιπέδου σε θέματα ιστορίας της ενδυμασίας, Ελληνικής ιστορίας, ενδυματολογίας και μόδας, δίνει στο θέμα της πλούσιας παράδοσης της Ελληνικής ενδυμασίας πρωτοφανείς διαστάσεις. Παράλληλα με την έκθεση το Βρετανικό Μουσείο σε συνεργασία για πρώτη φορά με το Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου εκθέτει δύο κομμάτια από την συλλογή των ελληνικών υφαντών του. Επίσης διαθέτει στο πωλητήριό του τον κατάλογο της έκθεσης.
Κατά την διάρκεια της έκθεσης λειτουργεί πωλητήριο με αντικείμενα που παρουσιάζουν στο κοινό της Μεγάλης Βρετανίας το δημιουργικό πνεύμα Ελλήνων σχεδιαστών που εμπνεύστηκαν από την έκθεση. Κατά την πρώτη βδομάδα της έκθεσης η ανταπόκριση του κοινού στο Λονδίνο και ο σχολιασμός στον τύπο για την έκθεση, τον κατάλογο, τις εκδηλώσεις και το ελληνικό design που παρουσιάζεται στο πωλητήριο ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Πηγή: www.lifo.gr

Διαβάστε Περισσότερα...

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Τηγανίζουν πατάτες στον Άρη; (+video)


Ο ασυνήθιστος τίτλος ξαφνιάζει. Κι όμως ο Μηνάς Βιντιάδης τον εξηγεί πειστικά και απολαυστικά μέσα από τις σελίδες του νέου του βιβλίου.
Φαίνεται πάντως ότι ο συγγραφέας έπεισε αρκετούς ότι μάλλον αυτό που λέει o τίτλος μπορεί να γίνει, αν κρίνει κανείς από τον κόσμο που βρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου του στον Ιανού.


Στην εκδήλωση αποσπάσματα του βιβλίου διάβασε η σκηνοθέτης και ηθοποιός Μάνια Παπαδημητρίου.

Αλλά και η μουσική στην εκδήλωση είχε κάτι από τον τίτλο του βιβλίου, με τους Δημήτρη Ψαριανό και την Ελεάνα Φινοκαλιώτη να τραγουδούν τραγούδια με θέμα τους πλανήτες και το φεγγάρι.

Το βιβλίο κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις ΤΟΠΟΣ

Πηγη :ΑΠΕ-ΜΠΕ Διαβάστε Περισσότερα...

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΣΟΥ & ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝΕΙΑΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2013 ΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 στο χώρο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πραγματοποιήθηκε  εκδήλωση βράβευσης των εκπαιδευτικών, των οποίων τα έργα επιλέχθηκαν, στο πλαίσιο της δράσης «Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Θεσμός Αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Α΄/θμια & Β΄/θμια Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Ανάμεσα στους βραβευθέντες ήταν και η εκπαιδευτικός του Νησιού μας του Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας Κάσου,  Γενειάδου Λαμπρινή  για το έργο της, «ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ...ΤΑ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ». Η καινοτόμος δράση, με κωδικό 7106, αξιολογήθηκε εικοστή δεύτερη ανάμεσα σε 1035 έργα, που συνολικά κατατέθηκαν.
Στόχος της δράσης είναι η αξιοποίηση της μάθησης που παράγεται στα σχολεία ως βάση για την υποστήριξη και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την επιβράβευση και τη δημόσια ανάδειξη «βέλτιστων πρακτικών». Η δράση αποτελεί μία πρωτοβουλία που επιχειρεί να ανοίξει το δρόμο σε ένα σχολείο ανοικτό στη συνεχή βελτίωση, την αλλαγή, την πολυμορφία, καθώς και σε μηχανισμούς συνεχούς ανατροφοδότησης και υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Οι καλές πρακτικές, όπως θα αναδεικνύονται μέσα από την διαδικασία της δράσης,  αναρτώνται στον ιστιότοπο «Αριστεία και Καινοτομία» του Υ.ΠΑΙ.Θ. (http://excellence.sch.gr - αποθετήριο καλών πρακτικών), που  αποτελεί στο εξής μία δεξαμενή άντλησης ιδεών για όλους τους ενδιαφερόμενους και ιδιαίτερα εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες.
Ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων του 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείων Κάσου συγχαίρει την  βραβευθείσα  εκπαιδευτικό και τους μικρούς της μαθητές γι αυτήν τους την διάκριση  και τους εύχεται ολόψυχα να συνεχίσουν με το ίδιο ζήλο και μεράκι τις αξιόλογες  προσπάθειές τους οι οποίες προωθούν την πρόοδο του ελληνικού δημόσιου σχολείου.

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  Γέμελα Ειρήνη

Διαβάστε Περισσότερα...

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

ΖΥΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ- 100 μέρες μέχρι τις εκλογές

Ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος στα νησιά. Δήμαρχοι και υποψήφιοι εξήγγειλαν κατ’ αρχήν την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν τον θώκο και ρίχτηκαν με πάθος σε διαβουλεύσεις για τα ψηφοδέλτια. Την έναρξη της προεκλογικής περιόδου στην Κω (δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της Δωδεκανήσου) άνοιξε ο πρώην δήμαρχος Γιώργος Κυρίτσης που ανακοίνωσε ήδη τους πέντε πρώτους υποψηφίους συμβούλους της παράταξης «Δύναμη Αλλαγής». Ο δήμος της Κω συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω και της επικείμενης συμμετοχής του πρώην υπουργού Αριστοτέλη Παυλίδη, αλλά και της πληθώρας των υποψήφιων δημάρχων που φτάνουν τους 5! Ειδικά αν ο κ. Παυλίδης ενδώσει στις πιέσεις που δέχεται -ήδη όπως φημολογείται- έχει εξασφαλίσει συνεργασία με τους κ. Γ. Μπαλαλή, Κ. Ασλάνη, Π. Αβρίθη κ.α. τότε θα έχουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέχεια στην Κω. Συνωστισμός υποψήφιων -ως συνήθως- καταγράφεται στην Κάλυμνο, ενώ χωρίς άγχος πορεύονται οι δήμαρχοι Τήλου Μαρία Καμμά-Αλιφέρη και Αγαθονησίου Ευάγγελος Κόττορος. Τα ονόματα των διεκδικητών για τη θέση του δημάρχου στα νησιά,  έχουν προς το παρόν ως εξής:
ΟΙ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ
Στην Κω οι εκλογές θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς τον δήμο θα διεκδικήσουν ο δήμαρχος Κώστας Καϊσερλης, ο πρώην δήμαρχος Γιώργος Κυρίτσης, ο Γιάννης Ζερβός, ο Νίκος Μυλωνάς και η Κική Μακρή, ενώ οι πληροφορίες φέρουν στους διεκδικητές και τον πρώην υπουργό Αριστοτέλη Παυλίδη, η υποψηφιότητα του οποίου «τρομάζει» τους αντιπάλους του.  Ενδεχόμενη συμμετοχή του πρώην υπουργού, θα αλλάξει τις ισορροπίες, δημιουργώντας διαφορετικό τοπίο στον πολιτικό χάρτη, καθώς άπαντες αναγνωρίζουν ότι ο κ. Παυλίδης δεν είναι ευκαταφρόνητος αντίπαλος.
Στην Κάλυμνο ο δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης και οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων Γιάννης Γαλουζής, Γιάννης Μαστροκούκος, αλλά και ο πρώην πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Μαύρος διεκδικούν το δήμο. Στην Κάρπαθο ο δήμαρχος Μιχάλης Χανιώτης, ο πρώην έπαρχος Καρπάθου-Κάσου Μιχάλης Ερωτοκρίτος και ο δημοσιογράφος Γιάννης Μηνατσής και στην Τήλο η δήμαρχος Μαρία Καμμά- Αλιφέρη που παραμένει μέχρι στιγμής η μοναδική υποψηφιότητα.
Στη Νίσυρο ο δήμαρχος Νίκος Καρακωσταντίνος και ο Χριστοφής Κορωναίος που στηρίζεται από το Νυσίρικο λόμπι της Ρόδου, διεκδικούν τη δημαρχία. Στην Πάτμο ο δήμαρχος Γρηγόρης Στοϊκος και ο Νικήτας Τσαμπαλάκης, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που προτρέπουν τον πρόεδρο του «Συλλόγου Ανάπτυξης» Κώστα Σταμπόλη να διεκδικήσει την θέση του δημάρχου. Στην Κάσο ο δήμαρχος Δημήτρης Ερωτόκριτος, η πρώην νομάρχης Πειραιά Μαρία Τσανάκη και ο Κώστας Περσελής.
Στην Αστυπάλαια ο δήμαρχος Πανορμίτης Κονταράτος και ο Νίκος Κομιναίας, και στους Λειψούς ο Σπύρος Μάγγος, καθώς ο δήμαρχος Μπενέτος Σπύρου παίρνει τον δρόμο για την Περιφέρεια.
Στη Λέρο πέραν του δήμαρχου Μιχάλη Κόλια και ο πρώην δήμαρχος Μιχάλης Κοντραφούρης θα διεκδικήσει τον τίτλο του πρώτου πολίτη, ενώ στο Καστελόριζο τη δημοτική αρχή θα διεκδικήσουν ο δήμαρχος Γιώργος Αχλαδιώτης, ο έκπτωτος δήμαρχος Παύλος Πανυγήρης (καθώς δεν έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων) αλλά και ο πρόεδρος του Δ.Σ. Νίκος Ασβέστης.
Στη Χάλκη ο δήμαρχος Μιχάλης Πατρός και ο επιχειρηματίας Βασίλης Ρουσσάκης, στη Σύμη πληροφορίες φέρουν τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Πανορμίτη Μοσκιού, να στέκεται απέναντι από τον δήμαρχο Λευτέρη Παπακαλοδούκα και τέλος στο Αγαθονήσι όπου ο δήμαρχος Βαγγέλης Κόττορος εμφανίζεται ακλόνητος στη θέση του.


Πηγή: http://www.drasisnews.gr/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%83-%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CE%B5%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA/
Διαβάστε Περισσότερα...

Κοπή Πίτας

Picture
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Υψηλάντου 143-145, 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6972264011
Email: yianfrag@otenet.gr,omospo12@otenet.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΗ Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών – Πειραιώς έκοψε την Πίτα της, το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου, στο κέντρο «ΜΠΑΡΜΠΑΛΑΖΑΡΟΣ», στο Π. Φάληρο. 
Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονική περίοδο για όλους μας, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να περάσουν μερικές ώρες ξενοιασιάς, με καλό φαγητό, κρασάκι και χορό.
Πριν αρχίσει το φαγητό και η μοσυική, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γιάννης Φραγκούλης, ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους, ευχήθηκε η καινούργια χρονιά να είναι καλύτερη για τους απανταχού συμπατριώτες μας και για τα νησιά μας ιδιαίτερα και διένειμε ενημερωτικό έντυπο με τις τρέχουσες Δωδεκανησιακές δραστηριότητες στην παροικία μας. 

Στην εορταστική εκδήλωση, παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων: οι βουλευτές Δωδεκανήσου ΝΔ κ Βασίλης Υψηλάντης και ΠΑΣΟΚ καθηγητής κ. Δημήτρης Κρεμαστινός, ο εντεταλμένος Περιφερειακός σύμβουλος Καρπάθου-Κάσου κ. Μιχάλης Ερωτόκριτος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μικρών Κυκλάδων κ. Πασχάλης Συρίγος, ο ταμίας της ίδιας Ομοσπονδίας και αντιπρόεδρος των Μηλίων. Κ. Φραγκίσκος Ράμφος και οι πρόεδροι:
- της Δωδεκανησιακής Μέλισσας κ. Θεμελίνα Χαραλαμποπούλου
- του Συλλόγου Κασίων κ. Γιάννης Ζαχαριάδης
- της Ένωσης Κώων Αττικής « Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ » κ. Νίκος Μανούσης
- της Πανελλήνιας Ένωσης Λερίων "Η Παναγιά του Κάστρου" κ. Δημήτρης Ήσυχος
- του Κοινωνικού Συλλόγου Συμαίων « ο ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ» κ. Μιχάλης Μοσκιού
- του Συλλόγου Απανταχού Καρπαθίων κ. Γιάννης Καραϊτιανός
- του Ομίλου Καρπαθίων Νέων κ. Γιάννης Λιγνός

Επίσης, παραβρέθηκαν, η επίτιμος πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων παραρτήματος Χάλκης κ. Ελένη Παστρούδη, η αντιπρόεδρος της Ένωσης Καλυμνίων Αττικής «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» κ. Κατερίνα Βουρεξάκη και ο γραμματέας κ. Μιχάλης Αλαχούζος, οι εκπρόσωποι της πολιτιστικής ομάδας «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» κ Ευδοκία Βουβάλη και κ. Νίκος Παπαδόπουλος, πολλά μέλη ΔΣ Δωδεκανησιακών Σωματείων της παροικίας μας και φυσικά όλα τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας. 
Ιδιαίτερη ικανοποίηση υπήρξε από την συμμετοχή της Νεολαίας μας, από τον Όμιλο Καρπαθίων Νέων, από την Ένωση Συμιακών Νέων «ο Νιρέας», από το χορευτικό συγκρότημα Κάσου, από την Ένωση Λερίων και από την Ένωση Καλυμνίων.
Γραπτά μηνύματα έστειλαν οι βουλευτές Αθήνας ΠΑΣΟΚ κ. Απόστολος Κακλαμάνης, Πειραιά και Νήσων ΣΥΡΙΖΑ κ. Θοδωρής Δρίτσας, Δωδεκανήσου ΑΝ.ΕΛ. κ. Τσαμπίκα Ιατρίδη και ο τ.Υπουργός κ. Αριστοτέλης Παυλίδης.

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας
Διαβάστε Περισσότερα...

Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Ευχαριστήριο κας Μαίρης Σορώτου-Τσανάκη

   Ευχαριστώ μέσα απ τη καρδιά μου,τους συμπατριώτες μου για την πρόθυμη ανταπόκριση τους στο κάλεσμα μου.

   Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μου την αγωνία αλλά και τις ελπίδες για το μέλλον του νησιού μας.
 Συμφωνήσαμε στην πρόταση μου για ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο,απαλλαγμένο απο παθογένειες του παρελθόντος.
   Σας διαβεβαιώ ότι θα εξαντλήσω κάθε δυνατότητα προκειμένου αυτό να υλοποιηθεί.

ΜΑΙΡΗ ΣΟΡΏΤΟΥ ΤΣΑΝΑΚΗ
6/2/2014
Διαβάστε Περισσότερα...

«ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΚΑΣΟΥ»

Την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου συνεδρίασε το Σ.Α.Σ. (Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών) και μεταξύ των άλλων θεμάτων εξέτασε και αυτό της σύνδεσης των νησιών Καρπάθου και Κάσου καθώς και αυτής της Κάσου με τα Πηγάδια της Καρπάθου μέσα από τις επιδοτήσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος της ενότητας Καρπάθου και Κάσου Μιχάλης Ερωτόκριτος καθώς επίσης και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Παροικιακών Σωματείων Αθήνας και Πειραιά Γιάννης Φραγκούλης.
Κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε να ισχύσει το ίδιο καθεστώς που ίσχυε και κατά την προηγούμενη χρονιά τόσο όσον αφορά τη σύνδεση του Κέντρου με τα νησιά Κάσο, Κάρπαθο και Διαφάνι με τη Ρόδο (2 φορές εβδομαδιαίως) μία μέσω Κρήτης και μία μέσω Ανάφης, όσον επίσης και μία σύνδεση από Ηράκλειο μέχρι Ρόδο (1 φορά) με τις ίδιες προσεγγίσεις. Μια σημαντική αλλαγή επιφέρει ο νέος σχεδιασμός σε σχέση με πέρυσι με την περίληψη του Διαφανίου σε όλα τα δρομολόγια. Έτσι με τον τρόπο αυτό οι κάτοικοι της βόρειας Καρπάθου, μετά την κατάργηση του τοπικού επιδοτούμενου δρομολογίου Διαφανίου – Πηγαδίων, θα εξυπηρετηθούν τα μέγιστα για τις ανάγκες τους.
Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι διατηρείται η ίδια συχνότητα δρομολογίων της τοπικής επιδοτούμενης γραμμής Κάσου – Πηγαδίων, που μπορεί να διαμορφωθεί εποχιακά ανάλογα με τις ανάγκες του επιβατικού κοινού και των τουριστών.
Οι παραπάνω διαγωνισμοί θα διενεργηθούν μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, οπότε και εκπνέει η δεύτερη παράταση εκτέλεσης των παλιών δρομολογίων.
Επισημαίνεται ότι είναι θέμα μείζονος σημασίας για την περιοχή μας να διατηρείται το ίδιο καθεστώς την εποχή που για οικονομικούς λόγους μειώνονται δρομολόγια από άλλες νησιωτικές περιοχές, με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται για τις τοπικές κοινωνίες.
Τέλος, είναι ευτυχής συγκυρία για τα Δωδεκάνησα και την Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου και Κάσου ότι μέλη του Σ.Α.Σ. είναι ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου Νίκος Ζωίδης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας Μιχάλης Σακέλλης(που κατάγεται από την Όλυμπο της Καρπάθου και τη Κάσο), που προωθούν θέματα Δωδεκανήσου μέσα από το γνωμοδοτικό αυτό όργανο που έχει ουσιαστικά εισηγητικό – αποφασιστικό χαρακτήρα στις αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργού Ε.Ν.Α.
Διαβάστε Περισσότερα...

Απολογισμός 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου-Κάσου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
-Κατά το 2013 το προσωπικό της ΠΕ μας δυστυχώς συρρικνώθηκε για μια ακόμα χρονιά εξαιτίας της συνταξιοδότησης σημαντικών στελεχών που δεν μπόρεσαν να αναπληρωθούν λόγω των απαγορευτικών διατάξεων προσλήψεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στα παραπάνω ήλθαν να προστεθούν οι ειδικές άδειες και οι αποσπάσεις υπαλλήλων με κοινωνικά κριτήρια.
Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου-Κάσου λειτουργούν 6 τμήματα: Εσωτερικής Λειτουργίας ,Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Αγροτικής Οικονομίας ,Κτηνιατρικής και Γραφείο Δημόσιας υγιεινής. Τα τμήματα αυτά στελεχώνουν στις 31-12-2013 15 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων.(Μόνιμοι,ορισμένου χρόνου και κοινωφελούς εργασίας)
Παρόλα αυτά και παρά τους σαφώς μειωμένους οικονομικούς πόρους σε σχέση με το παρελθόν εξαιτίας των συγκυριών η ΠΕ Καρπάθου-Κάσου ανέπτυξε μια δραστηριότητα θα λέγαμε δυσανάλογη σε σχέση με τα μέσα που διαθέτει και την οποία σας παραθέτουμε εν συντομία.
Η ελπίδα πάντως δεν εκλείπει και η πίστη ότι η νέα χρονιά για την Π. Ενότητά μας θα είναι πιο παραγωγική και πιο δημιουργική από την περασμένη σε όλους τους τομείς, επ’ ωφελεία των κατοίκων της Επαρχίας μας είναι δεδομένη.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνεργασία τους εκτός από τον περιφερειάρχη τους αντιπεριφερειάρχες και τα τμήματα κοινωνικής μέριμνας, αθλητισμού, τουρισμού, και πολιτισμού Δωδεκανήσου ,το σύνολο των μελών του περιφερειακού συμβουλίου καθώς επίσης τους υπαλλήλους της ΠΕ και τα ΜΜΕ Δωδεκανήσου.Κάρπαθος, Ιανουάριος 2014


Μιχάλης Ερωτόκριτος

Εντεταλμένος Π.Σ. της Π.Ε.Καρπάθου-Κάσου
της Π.Α.Ν. ΑιγαίουΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Συντονισμός με την διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Δωδεκανήσου για θέματα που αφορούν μεταφορά μαθητών της περιφερειακής ενότητας έτος 2013-2014
- Συντάχθηκαν και διεκπεραιώθηκαν 25 αιτήσεις για δαπάνες
- Προωθήθηκαν στην Ρόδο για πληρωμή 25 τιμολόγια
- Τήρηση του αρχείου αδειών των υπαλλήλων της ΠΕ Καρπάθου-Κάσου.
- Παραλαβή εξοπλισμού του ειδικού σχολείου Καρπάθου
- Αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα 7 ποινικά μητρώα για τις προσλήψεις προσωπικού μέσω ΟΑΕΔ
- Εκδόθηκαν 4 ανακοινώσεις σχετικά με δράσεις της Περιφερειακής Ενότητας.
- Δημιουργήθηκαν και απονεμήθηκαν 23 έπαινοι μαθητών για την εισαγωγή σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αποστάλθηκαν μαζί με συγχαρητήριες επιστολές για τους επιτυχόντες σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
- Προγράμματα εκδηλώσεων για τις εορτές : 28 Οκτωβρίου, 21 Νοεμβρίου, 24 Νοεμβρίου, 7 Μαρτίου, 25 Μαρτίου.
- 8 έγγραφα προς την ΑΝΕΚ για δωρεάν μετακίνηση του υπηρεσιακού οχήματος της Περιφερειακής Ενότητας προς Ρόδο και Κάσο.
- Εκδόθηκαν 7 βεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία που να εξυπηρετεί το αεροδρόμιο Καρπάθου με τα Πηγάδια και το αντίστροφο για τις υπηρεσιακές ανάγκες των υπαλλήλων.
- 5 αποφάσεις για αναρρωτικές άδειες.
- Παρελήφθησαν και διεκπεραιώθηκαν 76 αιτήσεις για δωρεάν μετακίνηση δημοσίων υπαλλήλων με το C130 της πολεμικής αεροπορίας.
- Παραλαβή αιτήσεων αθλητικών, τουριστικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων της ΠΕ Καρπάθου και Κάσου
- Συντονιστικό ρόλο στην διοργάνωση τουριστικών, πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων της Π.Ε. Καρπάθου – Κάσου .
- Συντάχθηκαν 28 επιστολές γενικού ενδιαφέροντος
- Εξεδόθησαν και απεστάλησαν με φαξ και ηλεκτρονικά 50 Δελτία Τύπου
- 77 εγκρίσεις μετακινήσεις για όλα τα τμήματα της ΠΕ Καρπάθου-Κάσου εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στο Διαύγεια
- Ελέγχθηκαν οι ζυγοί αεροδρομίου Καρπάθου και Κάσου
- Διενεργήθηκαν 3 επιτόπιοι έλεγχοι πλανοδίου εμπορίου κλιμακίου (ΚΕΛΑΥΕ)
- Συντονισμός δύο σεμιναρίων ΚΕΠ Γεννηματάς (ζαχαροπλαστικής και μαγειρικής)
- Αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων τρείς προκηρύξεις για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ
- Συντονίστηκαν τρείς επισκέψεις της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης <<Γιατροί του Αιγαίου>>, δύο στην Κάρπαθο και μια στην Κάσο, συνολικής δαπάνης περίπου 20000€
- Παραλήφθηκαν και διαβιβάστηκαν 24 φάκελοι που αφορούσαν άδειες καταστημάτων υγειονομικού, λόγω απουσίας προσωπικού στο αρμόδιο τμήμα
- Παραλαβή και προώθηση στη Ρόδο 6 αιτήσεων - καταγγελιών για θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος


ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ OIKONOMIAΣ

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου- Κάσου εξυπηρετεί τον Δήμο Καρπάθου και τον Δήμο Κάσου , απασχολώντας ένα γεωπόνο.
Κατά την περίοδο 2013 ασχολήθηκε με όλα τα θέματα δραστηριότητας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου σε συνεργασία με τα αντίστοιχα αρμόδια γραφεία .
1) Γραφείο Προγραμματισμού και μελετών
Εφαρμογή των μέτρων 211και 212 (Εξισωτική αποζημίωση) του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007-2013 Βελτίωση του Περιβάλλοντος και της Υπαίθρου.(10)
Δείκτες παραγωγής ζωοτροφών.
Κατανομή έκτασης δημόσιων βοσκοτόπων ανά ΖΜ για το έτος 2012.
Κατάσταση δικαιούχων βοσκής έτους 2013.
2) Γραφείο Φυτικής-Ζωικής Παραγωγής και Φυτοπροστασίας
Μελισσοκομία
Eπιτόπιοι έλεγχοι μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων για ανανέωση και έκδοση μελισσοκομικού βιβλιαρίου. ( 59 )
Εφαρμογή προγράμματος «Παραγωγή Μελιού Ειδικής Ποιότητας στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους σε εφαρμογή του ΚΑΝ(ΕΚ) 1405/06.
Επιτόπιοι έλεγχοι. (24)
Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων μελισσοκόμων.
Φυτοπροστασία
Επίσκεψη σε θερμοκηπιακές μονάδες και υπαίθριες καλλιέργειες κηπευτικών για διάγνωση προβλημάτων και παροχή οδηγιών αντιμετώπισης.
Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης Δάκου της ελιάς 2012.
Εποπτεία των εργασιών παγιδοθετών και συνεργείων ψεκασμού.
Κτηνοτροφία
Έλεγχοι μονάδων Ορνίθων αυγοπαραγωγής.
Έλεγχοι Χοιροστασίων.
Έλεγχοι Ποιμνιοστασίων.
Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων.
Ζωοτροφές (Κυκλοφορία-Αποθήκευση)
Εγκρίσεις Εγγραφές και Καταχωρήσεις τελικού χρήστη και ενδιαμέσων ζωοτροφών.
Χορήγηση κωδικού εγγραφής.
Δήλωση στοιχείων εμπορίας.(5)
Εκθέσεις ελέγχου.(5)

Αγροτικά Αυτοκίνητα
Βεβαιώσεις αναγκαιότητας χρήσης αγροτικού ΦΙΧ.(4)
Αγροτικές Αποθήκες
Χορήγηση Γνωμάτευσης αναγκαιότητας αγροτικής αποθήκης .(3)
Αμπελουργία
Εφαρμογή προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων.Έλεγχοι δηλωσεων (4)
3) Γραφείο ΟΠΕΚΕΠΕ
Ενίσχυση Μεταφοράς ζωοτροφών και αλεύρων.
Επιτόπιοι έλεγχοι.(79)
Μετακύλιση της ενίσχυσης στον τελικό χρήστη.
Αποθηκευτικοί χώροι.
4) Γραφείο Παρεμβάσεων και Εισ.Ενισχύσεων.
Μεταβιβάσεις Τίτλων Ενιαίας Ενίσχυσης .
Στρεμματική Ενίσχυση καλλιέργειας πατάτας , φασολιού και εσπεριδοειδών.( 5 )
Δωρεάν διανομή Μακαρονιών 2011.
Δωρεάν διανομή Φέτας 2011.
Δωρεάν διανομή Ρυζιού 2011.
5) Γραφείο Γεωργικών Εφαρμογών
Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
Μέτρο 112Α «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων.»
6) Γραφείο Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων
Ανανέωση Αδείας Οδηγού Γεωργικού μηχανήματος Τύπου Β΄.ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου)
• Χορήγηση και ενημέρωση 232 νέων μητρώων εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων στους κτηνοτρόφους της ΠΕ Καρπάθου και Κάσου (139 μητρώα στην Κάρπαθο, 93 στην Κάσο).
• 'Έκδοση νέων μητρώων εκμετάλλευσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου.
• Επιτόπιος έλεγχος εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων στα πλαίσια του προγράμματος ΟΣΔΕ.
• Έγκριση αγοράς νέων μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης αιγοπροβάτων, 846 ηλεκτρονικά ενώτια στην Κάρπαθο και 360 ηλεκτρονικά και 1050 τύπου 2 ενώτια στην Κάσο.

2. ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΟΙ
• Διενέργεια αιμοληψιών σε 980 αιγοπρόβατα της Καρπάθου και Κάσου (775 στην Κάσο, 205 στην Κάρπαθο) στα πλαίσια του προγράμματος ελέγχου της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων.
• Διενεργήθηκαν 172 αιμοληψίες στα πλαίσια του προγράμματος επιτήρησης του καταρροϊκού πυρετού.

3. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
• Έκδοση εγγράφων κυκλοφορίας – υγειονομικών πιστοποιητικών για μετακίνηση στο εσωτερικό της χώρας αιγοπροβάτων αναπαραγωγής (273 αιγοπρόβατα στην Κάρπαθο, 227 αιγοπρόβατα στην Κάσο).
• Έκδοση υγειονομικών πιστοποιητικών μετακίνησης αιγοπροβάτων για άμεση σφαγή από περιοχές που ισχύουν περιοριστικά μέτρα λόγω καταρροϊκού πυρετού ( 1331 αιγοπρόβατα από την Κάσο, 409 από την Κάρπαθο).

4. ΕΞΕΤΑΣΗ ΖΩΩΝ
• Διενέργεια νεκροψιών σε διάφορα ζώα για να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου.
• Κλινική εξέταση και Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη άρρωστων και τραυματισμένων ζώων (σκύλοι, γάτες, αιγοπρόβατα,χοίροι).
• Αποστολή παθολογικού υλικού ιχθύων diplodus sargus (σαργών) για έλεγχο πιθανής χρήσης εκρηκτικών υλών.

5. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΖΩΩΝ
• Εμβολιασμοί παραγωγικών ζώων με σκοπό την ανοσοποίηση τους για νοσήματα τα οποία προκαλούν απώλειες.
• Εμβολιασμός ζώων συντροφιάς για προστασία από τα νοσήματα που προλαμβάνονται και πιστοποίηση αυτού σε Διαβατήριο ή Βιβλιάριο Υγείας για τη μετακίνηση τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και στο εξωτερικό.
6. ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
• Έλεγχος για έκδοση αδειών καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς νωπών ιχθύων στους αλιείς του Δήμου Καρπάθου.
• Έλεγχος και ανανέωση αδειών καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης (τυροκομικών, αλλαντικών, νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων).
7. ΔΙΑΦΟΡΑ
• Στην Υπηρεσία μας μεταφέρθηκε σε κατάσταση νεκρικής ακαμψίας , από έναν πολίτη, σπάνιο είδος Φιδαετού (Circaetus gallicus) και σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας έγιναν οι περαιτέρω ενέργειες.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ


Το χρονικό διάστημα 29/10/2013-31/12/2013, στο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής (λόγω απουσίας της υπαλλήλου με θεσμοθετημένη άδεια ), της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου κατατέθηκαν 33 υποθέσεις.
• Αρχικά ενημερώθηκε η υπάλληλος σχετικά με τη νέα ισχύουσα Υγειονομική Διάταξη.
• 12 φάκελοι για γνωμοδότηση άδειας λειτουργίας καταστημάτων.
• 4 καταγγελίες.
• 17 έγγραφα προς ενημέρωση μας από αρμόδιους φορείς.
• Η υπηρεσία μας πραγματοποίησε 12 υγειονομικούς ελέγχους (καταγγελίες, γνωμοδοτήσεις, κ.λ.π.).
• Εξυπηρέτηση πολιτών στο γραφείο και τηλεφωνικά, σχετικά με τη νέα ισχύουσα υγειονομική διάταξη.


ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ


1. Σύνταξη οριστικής μελέτης ισόπεδου κόμβου τύπου ‘‘Τ’’ στη συμβολή της περιφερειακής Πηγαδίων με την Επαρχιακή οδό Πηγάδια – Αεροδρόμιο(θέση Βρουτσά).
2. Σύνταξη μελετών ‘‘Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο νήσου Καρπάθου’’.
3. Σύνταξη μελέτης ‘‘Συντήρηση βελτίωση οδικού δικτύου Καρπάθου 2012’’ .
4. Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων για το Δήμο Κάσου.
5. Σύνταξη μελέτης ‘‘ Αποκατάσταση και προστασία περιφερειακού δρόμου Αρβανιτοχωρίου’’.
6. Σύνταξη μελέτης ‘‘Αποκατάσταση οδικού δικτύου και αντιπλημμυρική προστασία Κάσου’’.
7. Σύνταξη μελέτης ‘‘βελτίωση οδικού δικτύου Κάσου’’.
8. Σύνταξη μελέτης ‘‘τσιμεντόστρωση οδικού δικτύου Κάσου’’.
9. Σύνταξη μελέτης ‘‘τσιμεντόστρωση οδικού δικτύου Χρυσουλά’’.
10. Σύνταξη μελέτης ‘‘ πλακόστρωση νήσου Κάσου’’.
11. Έλεγχος κυκλοφοριακών συνδέσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
12. Χορήγηση αδειών λειτουργίας ανελκυστήρων για τον Δήμο Καρπάθου.
13. Διαχείριση θεμάτων πολιτικής προστασίας.


ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΕΡΓΩΝ


1. Επίβλεψη έργου ‘‘βελτίωση οδικού τμήματος Μυρτότοπος Καρπάθου’’-ολοκληρώθηκε
2. Διαδικασία έκπτωσης εργολαβίας κτιρίου σφαγείου Κάσου και εκ νέου δημοπράτησης του έργου. Έχει αναδειχθεί εργολήπτης με ημερομηνία έναρξη εργασιών εντός του Φεβρουαρίου 2014.
3. Επίβλεψη έργου ‘‘συντήρηση επαρχιακού δικτύου Καρπάθου 2011’’ – ολοκληρώθηκε
4. Επίβλεψη έργου ‘‘συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπάθου’’2012- ολοκληρώθηκε
4.1. Αποκατάσταση τάπητα κυκλοφορίας στη θέση Τηλέγραφος -ολοκληρώθηκε
4.2. Αποκατάσταση κυκλοφορίας στη στροφή προς Μενετές. -ολοκληρώθηκε
5. Επίβλεψη άρσης καταπτώσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο μέσω της προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Καρπάθου, ολοκληρώθηκε κατά 40%
6. Επίβλεψη έργου ‘‘ επένδυση τάφρων σε τμήματα Επαρχιακού δικτύου Καρπάθου’’-ολοκληρώθηκε
7. Επίλυση καθημερινών προβλημάτων επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπάθου.
8. Επίβλεψη έργου ‘‘ πολυδύναμο ιατρείο Κάσου ’’
9. Καθαρισμός και διάνοιξη των ρεμάτων α) Βρουτσά, β) Κυρά Παναγιά,
γ) Βρόντη, δ) Ζετές, στ) Αλμυροπόταμος.
10. Ολοκλήρωση μελέτης κατασκευής τεχνιτών υφάλων στην Κάρπαθο και στην Κάσο.ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01-01-13 ΕΩΣ 31-12-13


Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η υπηρεσία μας (Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών ) για την περίοδο 01-01-13 έως 31-12-13 εξυπηρετήθηκαν ο παρακάτω αριθμός υποθέσεων των συμπολιτών μας.


ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
1. Μεταβιβάσεις ΙΧ – δικύκλων 180
2. Μεταβιβάσεις
επαγγελματικών 21
3. Οριστικές διαγραφές 20
4. Επιθεωρήσεις επαγγελματικών οχημάτων 30
5. Επανέκδοση άδειας οδήγησης 5
6. Επανέκδοση άδειων κυκλοφορίας 33
7. Ανανέωση άδειας οδήγησης-
αντικατάσταση με νέου τύπου
διπλώματος 42
8. Μετατροπή άδειας οδήγησης 1
9. Αλλαγή χρώματος 3
10. Διάφορες βεβαιώσεις 42
11. Άρση παρακράτησης 18
12. Σημείωμα προσάρτησης 0
13. Επιστροφές παραβολών 2
14. Ταξινομήσεις 6
15. Πρατήρια καυσίμων- συνέργεια 1
16. Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας. 5
17. Προσωρινή ακινησία 15
18. Αλλαγή πινακίδων (κόκκινες-μαύρες)
1
19. Επανέκδοση πινακίδων 2
20. Κληρονομικά 10
21. Διάφορα θέματα 25

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


• 7η συνάντηση λύρας και οργάνων με δοξάρι Κάσος – Δεκέμβριος 2013
• Παρουσίαση βιβλίου "Παράλληλες σκέψεις" Μ.Χαλκιά – Όθος – Αύγουστος
• Μουσική συνάντηση νέων οργανοπαιχτών στην Αμοργό με συμμετοχή από Καρπάθιους και Κασιώτες οργανοπαίχτες.
• Φεστιβάλ γευσιγνωσίας τον Ιούνιο στη Πάτμο με συμμετοχή γυναικών από Κάρπαθο.
• Σεμινάρια μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής τον Μάιο στη Κάρπαθο – ΚΕΚ Γεννηματάς.
• Παρουσίαση βιβλίου Γ. Κωνσταντινίδη "Αρκάσα, η Αγία Λαύρα της Καρπάθου”
στην Αρκάσα τον Αύγουστο.
• Αφιέρωμα στην Ολυμπίτικη μουσική – Όλυμπος – Αδελφότητα Ολυμπιτών Ρόδου ‘Η Βρυκούς ’ στην Όλυμπο.
• Έκδοση των βιβλίων του Ζαχαρία Χαλκιάδη "Άπαντα λαογραφικά Κάσου" (2 τόμοι)σε συνεργασία με τον Δήμο Κασίων.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

• Ολοκλήρωση κατασκευής και εγκαίνια του γηπέδου 5Χ5 - Διαφάνι – Αύγουστος
• Τουρνουά παιδικού ποδοσφαίρου στο Διαφάνι – Αύγουστος
• Τουρνουά μπάσκετ 3 Χ 3– στο Απέρι σε συνεργασία με τον Πρωτέα.
Τουρνουά Παλαιμάχων Μάρτιο σε συνεργασία με Εκκλησιαστική Επιτροπή
Ευαγγελίστριας –Απέρι Μάρτιος


ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


• Έκθεση Μιλάνο ΒΙΤ – Φεβρουάριο – Συμμετοχή της Π.Ε
• Γιορτή μελιού – Κάσο – Αύγουστος
• Γιορτή σιτάκας – Κάσο – Ιούλιος
• Αξιολόγηση επενδύσεων από την αρμόδια επιτροπή (2 ξενοδοχείων) στην Κάρπαθο από το ΕΣΠΑ
• Πρόταση για ένταξη της Καρπάθου στο πρόγραμμα προμήθειας κατάλληλου εξοπλισμού για τη πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παραλίες .

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Προμήθεια από την Π.Ν. Αιγαίου 2 μονάδων σε Κάρπαθο και 1 σε Κάσο επεξεργασίας πόσιμου νερού
• Δενδρύλλια και φυτά στην Κάσο από το Περιφερειακό Φυτώριο Ν. Αιγαίου(27/1) καθώς επίσης και στην εκκλησιαστική επιτροπή Μεσοχωρίου 23/4, στην Αδελφότητα Ολυμπιτών ‘Η Βρυκούς’ 9/10 και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Διαφανίου 1/11


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟ ΚΑΙ ΚΑΣΟ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1. Μελέτη για τον Χ.Υ.Τ.Α Κάσου (στάδιο δημοπράτησης)
2. Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Κάσου (στάδιο
εκπόνησης μελετών)
3. Χ.Υ.Τ.Α Καρπάθου (επέκταση) στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης.
4. Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ). Το υποέργο
της ΕΕΛ είναι στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης και το υποέργο των
δικτύων αποχέτευσης συμβασιοποιήθηκε στις 3/12/13 και είναι στο στάδιο
έναρξης των εργασιώνΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
• Εκπόνηση μελέτης επέκτασης του λιμανιού Πηγαδίων – (φορέας υλοποίησης Π.Ν. Αιγαίου)
• Τιμητική διάκριση στους καπετάνιους του " Πρέβελης " στο Διαφάνι, Αύγουστο.
• Διαμαρτυρία για την προτεινόμενη κατάργηση των άγονων γραμμών. (Κάσος-Πηγάδια και Διαφάνι – Πηγάδια) και απάληψη του Διαφανίου από το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο κορμού .
• Πρόταση για λειτουργία δρομολογίου Πηγάδια-Όλυμπος – Διαφάνι από το ΚΤΕΛ ΚΑΡΠΑΘΟΥ και μερικής επιχορήγησης αυτού από τη Π.Ν. Αιγαίου.

ΥΓΕΙΑ
• Επισκέψεις του κλιμακίου εθελοντών γιατρών του ΠΑΓΝΗ " Γιατροί του Αιγαίου" – 2 φορές στην Κάρπαθο Απρίλιος – Νοέμβριος και μια στην Κάσο – Ιούλιος (συνολικά εξετάσθηκαν περίπου 1800 ασθενείς στη Κάρπαθο και 500 στη Κάσο.)
• Ένταξη του έργου κατασκευής και εξοπλισμός του Γ. Νοσοκομείου Καρπάθου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτη και Νήσων Αιγαίου 2007-2014 (φορέας υλοποίησης Περιφέρεια Ν. Αιγαίου)
• Ολοκλήρωση του Π.Π. Ιατρείου Κάσου (φορέας υλοποίησης Περιφέρεια Ν. Αιγαίου) - €675000
ΠΑΙΔΕΙΑ

• Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2013-2014 σε Κάρπαθο και Κάσο
• Προμήθεια εξοπλισμού για το ειδικό σχολείου Καρπάθου
• Τιμητικές διακρίσεις 23 μαθητών από Κάρπαθο και Κάσο που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

• Επιτόπιοι έλεγχοι πλανόδιου εμπορίου σε Κάρπαθο και Κάσο (ΚΕΛΑΥΕ)
• Έλεγχος ζυγών στα αεροδρόμια Καρπάθου και Κάσου

ΔΙΑΦΟΡΑ
• Διαμαρτυρία για την υποστελέχωση του ΟΤΕ Καρπάθου
• Διαμαρτυρία για την κατάργηση της ΔΟΥ Καρπάθου
• Διαμαρτυρία για την επικείμενη αναστολή λειτουργίας του ΙΚΑ Καρπάθου.
• Σύσταση πρωτοβάθμιας επιτροπής προσεισμικού ελέγχου κτιρίων κοινωφελούς χρήσης στην ΠΕ Καρπάθου- Κάσου
• Συμμετοχή του Δήμου Κασίων στην προγραμματική σύμβαση που ισχύει από 15-11-2013 μεταξύ της Π.Ν.Αιγαίου και της ΑΝΔΩ και αφορά κυρίως διοικητικές τεχνικές και άλλες διευκολύνσεις των μικρών δήμων της Δωδεκανήσου
Διαβάστε Περισσότερα...