Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

1 θέση Εποχικού Προσωπικού στο Δήμο Κάσου

Καταληκτική ημερομηνία: 
08/03/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
26/02/2014 - 08/03/2014
Τηλέφωνο: 
2245041865
Ο Δήμος Κάσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κάσου, που εδρεύει στην Κάσο.
Ειδικότερα:
1 ΔΕ Εναεριτών Ηλεκτρολόγος