Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Αλλαγές στα δρομολόγια του ΕΓ/ΟΓ ΠΡΕΒΕΛΗΣ

Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο  της Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής Πολίτικής που απεστάλει σήμερα στο Δήμο Κάσου τα δρομολόγια του ΕΓ/ΟΓ ΠΡΕΒΕΛΗΣ διαμορφώνονται ως εξής