Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο των χωματερώνΕπιτροπές ελέγχου των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στα νησιά της Δωδεκανήσου, συγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Μαχαιρίδη.

Σκοπός της επιτροπής είναι η παύση λειτουργίας και αποκατάσταση των χωματερών.
Στη σχετική απόφαση αναφέρονται τα εξής:

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής ελέγχου με σκοπό την παύση λειτουργίας και αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α) των παρακάτω Δήμων της Π.Ε. Δωδ/σου:
1. Δήμου Ρόδου
2. Δήμου Κω
3. Δήμου Καρπάθου
4. Δήμου Κάσου
5. Δήμου Σύμης
6. Δήμου Νισύρου
αποτελούμενη από τους:

α. για τον Δήμο Ρόδου:
• την κα Χατζή Αναστασία ως Τακτικό Μέλος και την κα Σίντου Μαρία ως Αναπληρωματικό μέλος από τον Δήμο Ρόδου
• τον κο Χατζησταματίου Ελευθέριο ως Τακτικό Μέλος και την κα Στάμου Ευθυμία ως Αναπληρωματικό μέλος, από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοίας Π.Ε. Δωδ/σου
• την κα Παρασκευά Θεμελίνα ως Τακτικό Μέλος και την κα Σαλάτα Αποστολία ως Αναπληρωματικό μέλος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ν.Α.

β. για τον Δήμο Κω:
• τον κο Ρουμελιώτη Δημήτρη ως Τακτικό Μέλος και τον κο Φρούντζα Σταύρο ως Αναπληρωματικό μέλος από τον Δήμο Κω
• τον κο Χατζησταματίου Ελευθέριο ως Τακτικό Μέλος και την κα Στάμου Ευθυμία ως Αναπληρωματικό μέλος, από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοίας Π.Ε. Δωδ/σου
• τον κο Πολίτη Πολυχρόνη ως Τακτικό Μέλος και τον κο Τσοπανάκη Γεώργιο ως Αναπληρωματικό μέλος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ν.Α.

γ. για τον Δήμο Καρπάθου:
• τον κο Γεργατσούλη Δημήτρη από τον Δήμο Καρπάθου
• τον κο Χατζησταματίου Ελευθέριο ως Τακτικό Μέλος και την κα Στάμου Ευθυμία ως Αναπληρωματικό μέλος, από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοίας Π.Ε. Δωδ/σου
• τον κο Διακίδη Ανδρέα ως Τακτικό Μέλος και τον κο Καρατάσιο Ιωάννη ως Αναπληρωματικό μέλος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ν.Α.

δ. για τον Δήμο Κάσου
• τον κο Κουριαντάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ ως Τακτικό Μέλος και τον κο Ζάγορα Αντώνιο του Φωτεινού ως Αναπληρωματικό μέλος από τον Δήμο Κάσου
• τον κο Χατζησταματίου Ελευθέριο ως Τακτικό Μέλος και την κα Στάμου Ευθυμία ως Αναπληρωματικό μέλος, από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοίας Π.Ε. Δωδ/σου
• τον κο Διακίδη Ανδρέα ως Τακτικό Μέλος και τον κο Καρατάσιο Ιωάννη ως Αναπληρωματικό μέλος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ν.Α.


ε. για τον Δήμο Σύμης
• τον κο Ριζόπουλο Κων/νο ως Τακτικό Μέλος και την κα Μπάκα Σωτηρία ως Αναπληρωματικό μέλος από τον Δήμο Σύμης
• τον κο Χατζησταματίου Ελευθέριο ως Τακτικό Μέλος και την κα Στάμου Ευθυμία ως Αναπληρωματικό μέλος από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοίας Π.Ε. Δωδ/σου
• τον κο Κούρτη Γεώργιο ως Τακτικό Μέλος και τον κο Παπαζαχαρίου Ζαχαρία ως Αναπληρωματικό μέλος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ν.Α.

στ. για τον Δήμο Νισύρου
• τον κο Κυπραίο Ευστάθιο ως Τακτικό Μέλος και τον κο Παπαδάκη Ιωάννη ως Αναπληρωματικό μέλος από τον Δήμο Νισύρου

• τον κο Χατζησταματίου Ελευθέριο ως Τακτικό Μέλος και την κα Στάμου Ευθυμία ως Αναπληρωματικό μέλος από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοίας Π.Ε. Δωδ/σου

• τον κο Πολίτη Πολυχρόνη ως Τακτικό Μέλος και τον κο Τσοπανάκη Γεώργιο ως Αναπληρωματικό μέλος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ν.Α.
Έργο της τριμελούς επιτροπής είναι η αυτοψία στους ΧΑΔΑ για τους οποίους εκδόθηκε απόφαση παύσης λειτουργίας και με συνεργείο του Δήμου:

• να αποκοπούν οι οδοί προσπέλασης του ΧΑΔΑ (φυσικό ανάχωμα, εκσκαφή κάθετα στην οδό πρόσβασης κλπ), ώστε να εξασφαλιστεί η παύση λειτουργίας του

• να γίνει φωτογραφική αποτύπωση του ΧΑΔΑ και της αποκοπής των οδών προσπέλασης.

Η επιτροπή θα συντάξει σχετικό πρακτικό αυτοψίας για την παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ και την εξασφάλισή της.

Σημειώνεται ότι για τους Δήμους οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν για την ανωτέρω διαδικασία καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνοι προς κάθε αρχή για την διακοπή λειτουργίας των διατιθέμενων σε αυτούς Χ.Α.Δ.Α καθώς και για την ενημέρωση της υπηρεσίας μας σχετικά με τις ενέργειές τους.

Με Εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Περιβ. & Υδρ. Δωδ/σου
Παναγιώτης Βενέρης
Αρχιτέκτων με B' β.».

- See more at: http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=10128&lang=el#sthash.BP8efATr.dpuf