Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

              
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
         ΝΟΜΟΣ   ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                        
        Δ Η Μ Ο Σ   Κ Α Σ Ο Υ                                                   
             
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Κάσου ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της μηχανοργάνωσης του Δήμου μας, και συγκεκριμένα για τη δημιουργία και εγγραφή καταλόγων  τελών ύδρευσης, παρεπιδημούντων, ΔΗΦΟΔΩ κλπ  προϋπόθεση είναι και  η συμπλήρωση στοιχείων όπως: διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε άμεσα με το Δήμο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με κάθε πρόσφορο μέσο στα:
  • Τηλέφωνο: 2245360211
  • Φαξ: 2245041442