Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Δωρεά ιατροφαρμακευτικού και λοιπού εξοπλισμού σε νησιά της άγονης γραμμής


Η Αlpha Bank, στο πλαίσιο των ενεργειών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συνεχίζει την πολυετή κοινωνική της προσφορά, με ένα νέο πρόγραμμα δωρεάς ιατροφαρμακευτικού και λοιπού εξοπλισμού σε νησιά της άγονης γραμμής, και συγκεκριμένα στην Κάσο, τους Λειψούς, τη Νίσυρο και την Τήλο, όπου προσφάτως η τράπεζα απέκτησε παρουσία.

Στόχος του προγράμματος, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Άγονη Γραμμή Γόνιμη», είναι η συμβολή στην παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους, μέσω της ενισχύσεως της υποδομής των ιατρείων που λειτουργούν στα ανωτέρω νησιά.

Ο ιατροφαρμακευτικός και λοιπός εξοπλισμός παρεδόθη στην Τήλο την 30.5.2014,στη Νίσυρο την 3.6.2014, στους Λειψούς την 5.6.2014 και στην Κάσο την 1.7.2014, παρουσία στελεχών της τραπέζης, καθώς και εκπροσώπων των τοπικών αρχών και της ΜΚΟ.

Επιπλέον, η Alpha Bank απέστειλε και σχολικά βιβλία στα Νηπιαγωγεία των νησιών με σκοπό τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών τους.