Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

Διεξαγωγή διημερίδας για την Κοινωνική Οικονομία στην Κάσο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ), στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη των δράσεων στα νησιά μας, αποφάσισε την διεξαγωγή διημερίδας στην Κάσο, με θέμα την Κοινωνική Οικονομία.
Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25/7 και την Παρασκευή 26/7, ως συνέχεια αντίστοιχης δραστηριότητας που θα πραγματοποιηθεί στην Κάρπαθο, το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα (21-24/7), ώστε να δοθεί η δυνατότητα της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής προσκεκλημένων, με το λιγότερο δυνατό κόστος και χρόνο.
Στην διημερίδα προσκαλούνται να λάβουν μέρος:
- οι βουλευτές του Νομού μας
- Εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, της Αποκεντρωμένης Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και Δήμων Δωδεκανήσου
- Εκπρόσωποι της ΕΑΣΔ και λοιπών ΑΣ του Νομού μας
- τα Διοικητικά Συμβούλια των Τοπικών και των Παροικιακών Φορέων
Παρακαλούνται οι αποδέκτες του παρόντος, να γνωστοποιήσουν έγκαιρα για την παρουσία τους και να αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή, θέσεις / απόψεις / ερωτήσεις / προτάσεις τους, σχετικά με το θεάμ της διημερίδας, το συντομότερο δυνατό.