Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπεύθυνους εκπαίδευσης και οργάνωσης στα Κέντρου Δια Βίου Εκπαιδευσης Κάσου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις Θέσεις ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου », στους Δήμους Ερέτριας και Κάσο
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου», έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 2172/102/31.07.2014  Απόφαση του Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για Υπεύθυνους Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότηταςστα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου » και συγκεκριμενα στους ΔήμουςΕρέτριας και Κάσου
Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων : 19/11/2014 (ώρα 17:00) – 28/11/2014 (ώρα 15:00)
Συνημμένα:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ