Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ – 6 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(2) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
(1) ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ
(3) ΕΥ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 22450 41277 – 22450 41400
ΑΙΤΗΣΕΙΣ: έως 8/4/13