Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

"ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΣΤΑΚΙΔΑ, ΔΙΒΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΧΟΥΝ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΥ. "


ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
"ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΣΤΑΚΙΔΑ, ΔΙΒΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΧΟΥΝ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΥ. "