Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

12 θέσεις εγκρίθηκαν από το Κοινωφελές Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τον Δήμο Κάσου-Aιτήσεις από Μεγάλη Δευτέρα


Ξεκινάει την Μ. Δευτέρα 06/04 η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την πρόσληψή τους, μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ. Για τον Δήμο Κάσου εγκρίθηκαν δώδεκα(12) θέσεις και συγκεκριμένα:
• 1 ΠΕ Πληροφορικής- Μηχανικών Η/Υ
• 1 ΔΕ Διοικητικού 
• 5 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 

• 1ΔΕ Οδηγός με άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας
• 1ΔΕ  Οδηγός Λεωφορείου (με άδεια όδήγησης κατηγορίας Δ')
• 1ΔΕ Υδραυλικών
• 1ΔΕ Χειριστών Η/Υ 
- 1ΤΕ Δομικών έργων
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. τη Μεγάλη Δευτέρα 6-4-2015 και λήγει στις 12 μ.μ. τη Δευτέρα 27-4-2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του ΟΑΕΔ: www. oaed.gr