Σάββατο, 19 Απριλίου 2008

Τηλειατρική στο Ιατρείο της Κάσου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από τη VIDAVO η εγκατάσταση συστημάτων τηλεϊατρικής σε κέντρα υγείας & σε πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία της ζώνης ευθύνης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου στη Δωδεκάνησο. Πιο αναλυτικά τα ιατρεία στην Κάρπαθο, Κάσο, Χάλκη, Σύμη, Τήλο, Καστελόριζο και Έμπωνα (Ρόδου) μπορούν πλέον να εξυπηρετήσουν τον τοπικό πληθυσμό, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Το έργο «Προμήθεια συστημάτων τηλεϊατρικής» αποτελεί μία πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και υλοποιείται στα πλαίσια του Μέτρου 3.1 του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙΑ/ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2000-2006 και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Διαρθρωτικό Ταμείο «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ» και 25% από Εθνικούς πόρους.

Με την υλοποίηση του έργου αυτού στο νομό Δωδεκανήσου γίνεται εφικτή η άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία του ασθενούς του κάθε απομακρυσμένου νησιού της ζώνης ευθύνης του Νοσοκομείου με το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και με κάθε άλλο σημείο αναφοράς. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης στην υγεία του ασθενούς, καταργώντας πρότερους γεωγραφικούς και οικονομικούς περιορισμούς.

Το σύστημα της VIDAVO δίνει τη δυνατότητα καταγραφής ηλεκτροκαρδιογραφήματος και σπιρομέτρησης και αποστολής των εξετάσεων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για την τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς. Παράλληλα, οι καταγεγραμμένες εξετάσεις αποστέλλονται στη Μ.Ε.Π.Ε. του Γενικού Νοσοκομείου μέσω Internet, όπου αξιολογούνται από εξειδικευμένο ιατρό. Εναλλακτικά, τα δεδομένα μπορούν να αποστέλλονται απευθείας στο Νοσοκομείο μέσω τηλεφώνου.

Δύο επιλεγμένα ιατρεία έχουν επιπροσθέτως, τη δυνατότητα αποστολής ακτινογραφίας και επικοινωνίας με το νοσοκομείο μέσω video κλήσης.

Το σύστημα της VIDAVO δίνει επίσης τη δυνατότητα e-learning με προβολή εικόνας από το χειρουργείο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκπαίδευσης.

Οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής που υλοποιεί το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου με τα συστήματα της VIDAVO θέτει την εφαρμογή της τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση του πολίτη και τη διευκόλυνση του επιστημονικού προσωπικού και προάγει τόσο την επιστημονική συνεργασία και διάχυση της γνώσης, όσο και την καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών στα απομακρυσμένα νησιά του τόπου μας.