Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Δραστηριότητα τμήματος Κτηνιατρικής Ενότητας Καρπάθου – ΚάσουΟ κτηνίατρος της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου – Κάσου Ανδρέας Λεωνίδης, επισκέφθηκε τη Κάσο και προέβει :


- στην έκδοση τριαντατεσσάρων (34) υγεινομικών πιστοποιητικών για άμεση σφαγή χιλίων οκτακοσίων εξήντα (1860) αιγοπροβάτων στο σφαγείο Γιαννούλη ΑΕ (S146) στη περιοχή Βιόλι Ρεθύμνης.

- Διενεργήθηκε αιμοληψία σε εκατόν πενηνταπέντε (155) αιγοπρόβατα ενός παραγωγού. Τα παραπάνω αιμοδείγματα στάλθηκαν στο Κέντρο Κτηνιατρικών Ερευνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να ελεγχθούν για Βρουκέλλωση.

- Πραγματοποιήθηκε κλινική κτηνιατρική εξέταση σε μικρά κατοικίδια του νησιού (κτηνιατρικός έλεγχος , εμβολιασμοί κτλ).


Καθώς επίσης και στη Κάρπαθο προέβει:


- σε έκδοση εννέα (9) υγειονομικών πιστοποιητικών για άμεση σφαγή εξακοσίων ογδονταέξι (686) αιγοπροβάτων στα σφαγεία: 1) Αρκαλοχώριου (S76) του νομού Ηρακλείου Κρήτης, 2) Φάρμα Ελλάς Κρέατα Α.Ε.(S146) στον Ασπρόπυργο Αττικής .