Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Προκύρηξη τριών θέσεων οκτάμηνης εργασίας στο Δήμο και μιας στο Μουσείο της Κάσου

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΔΩ

10 θέσεις εργασίας στην ΚΒ εφορεία αρχαιοτήτων -1 στη Κάσο

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΚΒ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στη Ρόδο του Νομού Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα   
   119 ΚΒ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ν. ΚΑΣΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΟΥ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 4 μήνες