Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Υπουργείο Παιδείας: Διορισμός 123 μονίμων κληρικών /1 θέση στη Μητροπολη Καρπάθου -Κάσου

 Το Υπουργείο Παιδείας κατανέµη τις εκατόν είκοσι τρείς (123) οργανικές θέσεις µονίµων κληρικών, που εγκρίθηκαν µε την αριθµ. ∆ΙΠΠ /Φ.ΕΓΚΡ.10/ 91 /11154 / 3.6.2014 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ 1 της Π.Υ.Σ 33/2006, µε γνώµονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών των Ιερών Μητροπόλεων  λαµβάνοντας ιδίως υπ΄ όψιν τις ιδιαιτερότητες των ακριτικών, νησιωτικών και ορεινών περιοχών , ως ακολούθως :  
  Α) Εκκλησία της Ελλάδος: 108 θέσεις, σύµφωνα µε τα  αριθµ.πρωτ. 2852/13411/16.6.2014 και 2875/13651/17.6.2014 επισυναπτόµενα  έγγραφα της Ιεράς Συνόδου.
    Β) Εκκλησία της Κρήτης: εννέα (9) θέσεις .
 1) Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης: Μία (1). 
2) Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας: Μία (1)
 3) Ιερά Μητρόπολη Ρεθύµνης και Αυλοποτάµου: Μία (1).
 4) Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου: Μία (1). 
5) Ιερά Μητρόπολη Λάµπης, Σιβρίτου και Σφακίων: Μία (1).
 6) Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας: Μία (1). 
7) Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου: Μία (1). 
8) Ιερά Μητρόπολη Κισάµου και Σελίνου: Μία (1).
 9) Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου: Μία (1).   
  Γ) Ιερές Μητροπόλεις ∆ωδεκανήσου: έξι (6) θέσεις.  
1) Ιερά Μητρόπολη Ρόδου: Μία (1).
  2) Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου και Κάσου: Μία (1). 
 3) Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου: Μία (1).  
4) Ιερά Μητρόπολη Λέρου, Καλύµνου και Αστυπάλαιας: Μία (1). 
 5) Ιερά Μητρόπολη Σύµης, Τήλου και Χάλκης: Μία (1).
  6) Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου: Μία (1).

www.dikaiologitika.gr