Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης Έργων/Δράσεων ΕΣΠΑ Δήμου Κάσου».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

Κάσος 11/10/2013 Αριθ.πρωτ: 3349

Ταχ.Δ/νση Ταχ.Κώδικ. Τηλέφωνο

ΦΑΞ
E mail

Φρυ Κάσος Δωδεκάνησος 85800

22450 41400
22450 41277
22450 41442
dimkasos@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης Έργων/Δράσεων ΕΣΠΑ Δήμου Κάσου».

Ο Δήμος Κάσου ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης "Τεχνική Βοήθεια Δήμου Κάσου" με κωδικό MIS 441234 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης Έργων/Δράσεων ΕΣΠΑ Δήμου Κάσου» προϋπολογισμού 19.680,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και μπορούν σύμφωνα με το Νόμο να παρέχουν την υπηρεσία, να καταθέσουν εντός δέκα ημερών την προσφορά τους στα γραφεία του Δήμου, Φρυ Κάσος Δωδεκανήσου, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2245041277 και 2245041400.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Δήμαρχος Κάσου

Δημήτριος Εμμ. Ερωτόκριτος