Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Απαγόρευση καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                             
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΚΑΣΟΥ                
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                                            
Ημερομηνία : 11-3-2014  Αρ. Πρ .: 357                                           
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣ : ΜΜΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΚΑΣΟΥ                                                                                                                                                                                                                   


ΘΕΜΑ: ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Με την υπ’ αρ. ΔΥΓ6/Γ.Π.οικ. 3399/14-01-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας      συγκροτήθηκαν, με απόφαση Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, κλιμάκια ελέγχου εφαρμογής της αντικαπνιστικής Νομοθεσίας.

Οι έλεγχοι άρχισαν και διενεργούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ 104720/2010, σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους.

Πέραν του καπνίσματος, ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην σχετική σήμανση του χώρου με τα απαγορευτικά σήματα του καπνίσματος, στην εύρεση σταχτοδοχείων, στην ύπαρξη βιβλίου αναφοράς για την καταγραφή του ελέγχου και των αποτελεσμάτων αυτού.

Στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων θα συντάσσεται η προβλεπόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου.

                                                                        Ε.Π.

Ε.Π.Σ. Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου-Κάσου

Μιχάλης Ερωτόκριτος