Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Πρακτικά συνεδριάσεως Δημοτικού συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2011


1.Σύσταση Ιδίας Ταμειακής Υπηρεσίας
2.Σύσταση επιτροπών Δήμου Κάσου
3. Ορισμός Δ.Σ. Εταιρείας ''ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ''Α.Ε.
4.Ορισμός Δ.Σ. ''ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ
5. Προγραμματισμος προσλήψεων Προσωπικού του Δήμου Κασου έτους 2011
6. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κάσου,στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  Δωδεκανήσου
7 .Έγκριση 2ου λογαριασμού, 2ου ΠΠΑΕ, 2ης αναλυτικής επιμέτρησης και μείωση εγγυήσεων έργου ΄΄ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙ ΦΡΥ ΚΑΣΟΥ΄΄. 
8. Έγκριση πληρωμής εξόδων εκδήλωσης PHILOXENIA 2011. 
9 Έγκριση τοποθέτησης εφεδρικού τυμπάνου Ο.Τ.Ε.. 
10/ Εξέταση δρομολογιακής γραμμής ΚΑΣΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΙ.