Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Tη Παρασκευή 21 Ιανουαρίου συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ Η Μ Ο Σ Κ Α Σ Ο Υ
Αρ. πρωτ.: 160/18-1--2011

---------------------------------------
Προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κάσου

------------------------------------------------------------

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 16:00 για συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1- Σύσταση Ίδιας Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Κάσου.

2.- Σύσταση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου Κάσου.

3.- Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας ΄΄ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ –

ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.΄΄.

4.- Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ.

5.- Προγραμματισμός προσλήψεων Δήμου Κάσου οικ. Έτους 2011.

6.- Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κάσου στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.

7.- Έγκριση 2ου λογαριασμού, 2ου ΠΠΑΕ, 2ης αναλυτικής επιμέτρησης και μείωση

εγγυήσεων έργου ΄΄ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙ ΦΡΥ ΚΑΣΟΥ΄΄.

8.- Έγκριση πληρωμής εξόδων εκδήλωσης PHILOXENIA 2010.

9.- Έγκριση τοποθέτησης εφεδρικού τυμπάνου Ο.Τ.Ε.

10.- Εξέταση δρομολογιακής γραμμής ΚΑΣΟΣ – ΦΟΙΝΙΚΙ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΑΣΠΡΑΣ