Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ

                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ   ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                             Κάσος ,20-01-2014
Δ Η Μ Ο Σ   Κ Α Σ Ο Υ                                                                                                                                                    
Ταχ.Δ/νση      : Κάσος  85800                              
Τηλέφωνο      : 22450- 41277                                  
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ


    • Ο Δήμος Κάσου προσφέρει στήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό σε όσους χρήζουν βοήθειας, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

    • Πραγματοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις σε οικογένειες και ηλικιωμένα άτομα. Ενίσχυση των ηλικιωμένων και ανάπηρων για την αποφυγή κοινωνικού αποκλεισμού.