Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Περιβαλλοντικές μελέτες από την Περιφέρεια για Κάρπαθο και Κάσο.

Στα πλαίσια αναβάθμισης του περιβάλλοντος των νησιών Καρπάθου και Κάσου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενέταξε στο πρόγραμμα της και προχωρά ως φορέας υλοποίησης τις μελέτες που έχουν σχέση με:
α)Μελέτη για τον Χ.Υ.Τ.Α Κάσου  (στάδιο δημοπράτησης)
β)Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Κάσου (στάδιο εκπόνησης μελετών)
γ)Χ.Υ.Τ.Α Καρπάθου (επέκταση) Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης
δ)Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ). Το υπό έργο της ΕΕΛ είναι στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης και το υποέργο των δικτύων αποχέτευσης συμβασιοποιήθηκε στις 3/12/13 και είναι στο στάδιο έναρξης των εργασιών.
Ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου  είναι συνολικού ύψους 8.889435,01 Ευρώ και εργολήπτρια εταιρία είναι η <<ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ>>.