Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Νέο Νοσοκομείο Καρπάθου/Παραταση ελεγχου ΚΤΕΟ εως 31/12/2015

 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΚΑΡΠΑΘΟ  
  - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/12/2015 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΕΟ


       Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά ενημερωθήκαμε για την απόφαση του   Περιφερειακού  Ταμείου Ανάπτυξης  και του προέδρου της Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου να διασφαλισθεί η χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου της ανέγερσης και της κατασκευής του νέου νοσοκομείου του νησιού μας. Η σημαντική αυτή απόφαση σηματοδοτεί και αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον του Περιφερειάρχη για το νησί μας, για την επίλυση και την αποπεράτωση των εργασιών σε ένα τόσο σημαντικό έργο για το νησί μας, αλλά και για το γειτονικό νησί της Κάσου. Σημαντική επίσης είναι και η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της χρηματοδότησης με το ποσό των 150.000 ευρώ για τη μελέτη, , αδειοδότηση και κατασκευή  υδατοδρομίου στο νησί μας και αντίστοιχο ποσό για τον ίδιο λόγο για την Κάσο.
Ήδη το θέμα αυτό, μετά από αίτημα του Δήμου Καρπάθου προς το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η οποία εγκρίθηκε ήδη από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ενώ στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα εγκριθεί και η αντίστοιχη σύμβαση που αφορά το Δήμο Κάσου.
Η δημιουργία και η λειτουργία υδατοδρομίων στα δύο νησιά μας, είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού θα υπάρχει νέα αεροπορική σύνδεση των ακριτικών νησιών μας με τη Ρόδο και με άλλα νησιά με υδροπλάνα.
Θα ακολουθήσουν η εξεύρεση  των κατάλληλων χώρων και οι διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση.
Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι για το θέμα αυτό, η πρωτοβουλία αφορά προσωπικά τον κ. Χατζημάρκο τον οποίο ευχαριστώ θερμά εκ μέρους των συμπατριωτών μου της Καρπάθου και της Κάσου.
Όσο αφορά το νέο νοσοκομείο, εγκαταστάθηκε ο εργολάβος και άρχισαν οι χωματουργικές εργασίες, ενώ όπως προβλέπεται, το έργο θα είναι έτοιμο προς παράδοση σε δύο χρόνια.

                                                                       Ο Έπαρχος Καρπάθου

                                                                        Γιάννης Γ. Μηνατσής
            

 


     Με τη μεσολάβηση και τις ενέργειες του Επάρχου Καρπάθου κ. Γιάννη Μηνατσή προς τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών Δωδεκανήσου αλλά και στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, υπεγράφη απόφαση για την παράταση έως το τέλος του χρόνου της ανοχής των αρμόδιων υπηρεσιών   για τους ελέγχους σε Ι.Χ αυτοκίνητα του ΚΤΕΟ.
Η συγκεκριμένη παράταση ζητήθηκε προκειμένου να ετοιμασθεί τεχνικά η κινητή μονάδα ΚΤΕΟ, ώστε να είναι ικανή σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, να πραγματοποιεί τεχνικούς ελέγχους και να είναι έτοιμη να επισκεφθεί τα νησιά τα οποία δεν έχουν ΚΤΕΟ όπως είναι τα δύο νησιά μας Κάρπαθος και Κάσος.
       Όπως είναι γνωστό, μετά από πολύμηνες πιέσεις, ο αρμόδιος υπουργός Μεταφορών, υπέγραψε την απόφαση να επαναλειτουργήσουν οι κινητές μονάδες του ΚΤΕΟ για να λυθεί το πρόβλημα στα νησιά, αλλά η σχετική απόφαση προβλέπει αρκετές τεχνικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στην κινητή μονάδα, προκειμένου αυτή να μπορεί να κάνει τους σχετικούς ελέγχους. Επειδή δεν ήταν δυνατόν να προσδιορισθεί ο συγκεκριμένος χρόνος ολοκλήρωσης των τεχνικών βελτιώσεων    στην κινητή μονάδα, ο κ. Έπαρχος, ζήτησε να δοθεί ένας χρόνος ανοχή μέχρι τις 31/12/2015, προκειμένου στους συμπατριώτες μας ιδιοκτήτες των Ι.Χ, να μην επιβάλλονται πρόστιμα από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για έλλειψη τεχνικού ελέγχου των αυτοκινήτων τους από το ΚΤΕΟ.
Η απόφαση αυτή η οποία κοινοποιήθηκε ήδη στις αρμόδιες αστυνομικές και άλλες αρχές, περιλαμβάνει Ι.Χ αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Κάρπαθο και την Κάσο, όχι όμως τα οχήματα Δημόσιας Χρήσης κάθε τύπου, τα οποία θα πρέπει να περάσουν απαραίτητα από τον επιβαλλόμενο έλεγχο του ΚΤΕΟ για να μην έχουν συνέπειες αφού οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί και τακτικοί.
Παράλληλα με την απόφαση αυτή, ξεμπλοκάρουν και οι διαδικασίες ταξινόμησης και μεταβίβασης των αυτοκινήτων, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να γίνονται λόγω έλλειψης της βεβαίωσης ελέγχου από το ΚΤΕΟ.
    Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής:
ΘΕΜΑ:
«Παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και
δικύκλων που έχουν έδρα τους Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου έως 31-12-2015»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
-του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- του αρθ. 16 παρ. 3 του Ν. 3534/2007 (ΦΕΚ. 40/Α) «Σύσταση αρχής για την κατανομή
του διαθέσιμου χρόνου στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις».
-του Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ.107/Α) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
ρυθμίσεις θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
-του Π.Δ. 143/2010 (Φ.Ε.Κ. 236/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου».
2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 8858/1918/10-02-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σχετικά με την παράταση ημερομηνίας
υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και δικύκλων που έχουν έδρα τους
Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου.
3. Το υπ΄ αρ πρωτ. 114/23-01-2015 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου
Χαράλαμπου Κόκκινου, προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με το οποίο
αιτείται την παράταση της ημερομηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων
και δικύκλων που έχουν έδρα τα νησιά - Δήμους του Νομού Κυκλάδων μέχρι την 31-
12-2015, εκτός κάποιων εξαιρέσεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παρατείνουμε την ημερομηνία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων
και δικύκλων που έχουν έδρα τα νησιά - Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου μέχρι την
31-12-2015, με εξαίρεση:

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Κοιν.: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Γραφείο Περιφερειάρχη
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου
«Ι.ΚΤΕΟ ΡΟΔΟΥ»
«Ι.ΚΤΕΟ ΚΩ»
«Ι.ΚΤΕΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ»