Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΣΟΥ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                      Κάσος, 16-02-2015
            Σε συνέχεια του από 26/1 άτυπου δελτίου τύπου, σας ενημερώνουμε για τις μέχρι σήμερα εξελίξεις και τα νέα δεδομένα.

Την Παρασκευή 13/2/2015, εξετάστηκε αίτημα για ορισμό προσωρινής
Διοίκησης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κάσου από το Ειρηνοδικείο Καρπάθου και η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί μέσα στον Μάρτιο 2015. Από την ημέρα ορισμού της, η προσωρινή διοίκηση θα νομιμοποιείται να υλοποιήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.

            Στο μεταξύ, το  Υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε επίσημα τα αποτελέσματα ελέγχου των Αγροτικών Συνεταιρισμών Πανελλαδικά.  Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε πίνακες με τους χαρακτηριζόμενους ως ενεργούς Συνεταιρισμούς. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κάσου δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες των ενεργών Συνεταιρισμών. Σε περίπτωση άμεσης εφαρμογής της σχετικής Νομοθεσίας, θα πρέπει ο Συνεταιρισμός μας να οδηγηθεί σε  αναγκαστική εκκαθάριση.

          Δυστυχώς ή ευτυχώς, το πρόβλημα είναι τεράστιο και Πανελλαδικό! Με δεδομένη και την αλλαγή της Κυβέρνησης,  οι όποιες οριστικές αποφάσεις έχουν παγώσει και υπάρχει το ενδεχόμενο να δοθεί στους μη ενεργούς Συνεταιρισμούς, μια τελευταία ευκαιρία!

         Τι σημαίνει αυτό για τον Συνεταιρισμό μας;  Η Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί με μέριμνα της προσωρινής διοίκησης, που θα οριστεί από το Ειρηνοδικείο, θα πρέπει να αποφασίσει:
         α. Να αναλάβει την τακτοποίηση όλων των οικονομικών εκκρεμοτήτων από και προς τον Συνεταιρισμό.
         β. Να αναλάβει τη διαδικασία για την απαιτούμενη τροποποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

         Είναι ευνόητο, ότι για να βρεθούν μέλη του Συνεταιρισμού να αποφασίσουν την συνέχιση λειτουργίας του, μια και μόνη προϋπόθεση πρέπει να ικανοποιείται. Η εξόφληση των όποιων οφειλών του Συνεταιρισμού να γίνεται σε μηνιαίες δόσεις ποσών, μικρότερων των μηνιαίων εσόδων του Συνεταιρισμού, ώστε να μπορούν να καλύπτονται οι λειτουργικές του ανάγκες. Δηλαδή, όπως συνηθίζεται να λέγεται σήμερα και για τη χώρα μας, εάν το χρέος είναι βιώσιμο, ίσως να υπάρξουν μέλη του Συνεταιρισμού, που να αναλάβουν τη συνέχιση λειτουργίας του.

        Μέχρι λοιπόν, να εκδοθεί απόφαση του Ειρηνοδικείου Καρπάθου για τον ορισμό προσωρινής διοίκησης, θα πρέπει να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα διακανονισμού οικονομικών εκκρεμοτήτων από και προς τον Συνεταιρισμό, προκειμένου να υπάρχει πιθανότητα κατά την προσεχή Γενική Συνέλευση, να παρθεί θετική απόφαση, ώστε να συνεχίσει η λειτουργία του Συνεταιρισμού. Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους, ότι το κλείσιμο του Συνεταιρισμού είναι επιζήμιο για όλους και θα έχει πολλές και δυσάρεστες συνέπειες, που δυστυχώς σήμερα, λίγοι έχουν συνειδητοποιήσει.