Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Εγγραφές μαθητών στο 6/θέσιο δημοτικό σχολείο Κάσου

Εγγράφονται στην Α' τάξη Δημοτικού τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/1/2008 εως 31/12/2008
Δικαιολογητικά έγγραφης

1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Ληξιαρχική πράξη γέννησης για τους αλλοδαπούς μαθητές
2.Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας όπου να φαίνονται τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3. Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή*
4. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου

*Το Α.Δ.Υ.Μ. μπορεί να κατατεθεί και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου


Πληροφορίες στη Διεύθυνση του σχολείου ή στο τηλέφωνο 2245-0- 41329 


Γεώργιος Εμμ. Βρετός 
Διευθυντής