Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Μετεκλογικές μαντινάδες

ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Σήμερο με τις εκλογές,μεγάλη 'ν η χαρά μας,
γιατί ψhφίστη Δήμαρχος,η αξαέρφισα μας.

Της Κάσου πρώτη δήμαρχο,εβγάλασι τη Μαίρη,
καλοσυνάτη, καί σεμνή,ο κόσμος την ηξέρει.

Εμπειρη καταδεκτική θ' αφήσει ιστορία,
φτάνει να βοηθήσομε,κι' εμείς είς τη πορεία.

Νικήτρια τών εκλογών,κάμε το θέλημα μας,
τη Κάσο νοικοκύρεψε,γιά μάς, καί τα παιδιά μας.

Αυτοί πού δεν ενίκησαν,ΠΡΕΠΕΙ ΚΟΝΤΑ ΝΑ 'ΡΤΟΥΣΙ,
σάν μία οικογένεια,καί να την βοηθούσι.

Αύριο πρώτη σου oυλειά,το Κώστα να καλέσεις,
γιά το καλό τού τόπου μας,κάτι να τ' αναθέσεις.

Στο δήμο μέσα βάλε το,να συνενοηθείτε,
προβλήματα 'χει το νησί,κι' ομπρός σας τα θωρείτε.

Την αγκαλιά σου άνοιξε,γιά ούλους τούς Κασιώτες,
κι' εσείς να βοηθήσετε,(ή κι' ούλοι να βοηθήσομε)
καλοί συμπατριώτες.

Σ' αυτές εά τις εκλογές,ΟΥΛΟΙ ΝΑΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ,
ο κόσμος τούς εδιάλεξε,κι' είναι καί ψηφισμένοι.

Το όνομα τους έβαλαν,με γράμματα μεγάλα,
να 'περετήσου το νησί,είς την γραμμή εάλα.

Να σβήσετε ότι 'παμε, είς το "θυμό" μας πάνω,
κι' ομπρός σας να ξανείξετε,παράκληση σάς κάνω.

Νέα Υόρκη, 18 Μαϊου 2014,
 Νικόλαος Β. Παπαγεωργίου