Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης Ι.Ν. Γεννήσεως Θεοτόκου Εμπορειού Ν. Κάσου

Πραγματοποιήθηκαν στα μέσα του μηνός Οκτωβρίου από εξειδικευμένο συνεργείο οι πρώτες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στον Ι. Ναό της Παναγίας Εμπορειού Κάσου.
Οι εργασίες αφορούσαν την αντικατάσταση των εντός των λιθοδομών σκουριασμένων τμημάτων των εδράσεων των μεταλλικών ελκυστήρων του μεσαίου κλίτους της εκκλησίας με νέα ανοξείδωτα τεμάχια σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών που ενέκρινε η 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Η παραπάνω εργασία προβλεπόταν από την εγκεκριμένη προμελέτη και η λεπτομερής σχεδίαση της έγινε στα πλαίσια της υπό εκπόνηση οριστικής  μελέτης του Ναού. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ελήφθη ειδική τμηματική άδεια, μετά από αίτημα των μελετητών και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, με το από 28-8-2013 Α.Π. 6103  Έγγραφο της 4ης Εφορίας, πριν την έγκριση του συνόλου της οριστικής μελέτης.
Η εργασία της αποκατάστασης της στατικής και αντισεισμικής λειτουργίας των μεταλλικών ελκυστήρων του υψηλού μεσαίου κλίτους της εκκλησίας, μέσω της αντικατάστασης των διαβρωμένων τμημάτων τους, είναι ουσιαστικής σημασίας για την αντοχή και ακεραιότητα του μνημείου.  Με την έννοια αυτή έγινε να σημαντικό βήμα στην αποκατάσταση του Ναού.
Συνέχιση των εργασιών προβλέπεται την Άνοιξη του 2014, μετά και την έγκριση του συνόλου των οριστικών μελετών του Ναού.
1Εικόνα του βαθμού διάβρωσης των εντός των λιθοδομών τμημάτων. Η εναπομένουσα διατομή είναι το 1/3 της αρχικής.
1bΤο ανοξείδωτο τμήμα που αντικατέστησε το διαβρωμένο κομμάτι του ορθογωνικού ελκυστήρα.
1gΗ ανοξείδωτη πλάκα αγκύρωσης που αντικατέστησε τα διαβρωμένα κλειδιά.
1dΑντικατάσταση διαβρωμένου τμήματος σε κυκλικό ελκυστήρα στην περιοχή του ιερού.