Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Αύξηση Mετοχικού Κεφαλαίου Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου

Αγαπητοί Συμπατριώτες,
Αναφορικά με την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου  της Τράπεζας Δωδεκανήσου, αναφέρουμε σχετικές πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της τράπεζας στην διεύθυνση 
Θα ήθελα να τονίσω ότι  η λειτουργία της μοναδικής τράπεζας στο νησί μας είναι καθοριστικής σημασίας για εμάς, τους μόνιμους κατοίκους  δεδομένου ότι μας παρέχει  πλήρη τραπεζική εξυπηρέτηση. Γι αυτό και είναι σημαντικό να στηριχθεί και από τους εκτός Κάσου Κασιώτες.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να στηρίξετε την τράπεζα συμμετέχοντας  στην αύξηση του συνεταιριστικού  της κεφαλαίου, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα εξής επισυναπτόμενα έντυπα, τα οποία  είναι τα εξής:
1. Αίτηση εγγραφής συνεταίρου
2. Αίτηση εγγραφής στην  αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου  της περιόδου 
(έντυπο Δ)
Αφού συμπληρωθούν και  υπογραφούν από τον ενδιαφερόμενο θα πρέπει να
τα στείλετε με φαξ στο 2245042731 ειτε με e-mail στη διεύθυνση 
info@bankdodecanese.gr με την ένδειξη για Κατάστημα Κάσου, μαζί με
φωτοαντίγραφο της ταυτότητας, εκκαθαριστικού σημειώματος και 
πιστοποιητικού  που να αποδεικνύει το επάγγελμα (μπορεί να είναι απόδειξη σύνταξης, αντίγραφο μισθοδοσίας είτε για ανέργους ή νοικοκυρές υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986.
Τα χρήματα  που απαιτούνται είναι 5€ για  την εγγραφή για κάθε νέο συνέταιρο και ανάλογα με τον αριθμό μερίδων που επιθυμεί να πάρει ο καθένας, πολλαπλάσιο του 18,50 (δηλ. αν κάποιος θέλει 5 μερίδες θα
πρέπει να πληρώσει 5€ για την εγγραφή και 92,5€  για τις μερίδες).
Η αποστολή των  χρημάτων μπορεί να γίνει με τον  εξής τρόπο:
1. Κατάθεση σε  λογαριασμό     Εθνικής 297/50800103 είτε
                              ALPHA BANK 002004483 είτε
                              Πειραιώς (πρώην ΑΤΕ) 6178040030722
Και στους 3 λογαριασμούς δικαιούχος είναι η Συνεταιριστική Τράπεζα 
Δωδεκανήσου. Η  κατάθεση να έχει ως αιτιολογία το όνομα  του αιτούντος 
συνεταίρου. Το αντίγραφο του καταθετηρίου θερμή παράκληση να μου
αποστελεί με φαξ  στο 2245042731.
Εναλλακτικά, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κατάστημα της  Τράπεζας στον
Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 21, τηλ. 2104100065-66.
Ευελπιστώντας στην περαιτέρω συνεργασία μας, παραμένουμε  στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Με τιμή

Ισαβέλλα Εμίρη

Υπεύθυνη υποκαταστήματος Κάσου