Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Δελτίο Τύπου Αγροτικού συνεταιρισμού Κάσου

ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ                                                   Κάσος, 12-11-2013

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

 

            Την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013,πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση γιαόλους τους κατοίκους του νησιού μας, με βασικάθέματα τις εξελίξεις στον Πρωτογενή Τομέα καθώς και τις οικονομικές εκκρεμότητες  του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Συγκεκριμένα, έγινε ανοικτή πρόσκληση σε όσους έχουν οικονομικές  απαιτήσεις  από τον Συνεταιρισμό και σε όσους έχουν οφειλές στον Συνεταιρισμό, να προσέλθουν, προκειμένου να υπάρξει αποδοχή – επιβεβαίωση των όποιων εκκρεμοτήτων, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στον διενεργούμενο διαχειριστικό έλεγχο της τελευταίας δεκαετίας.

 

       Στη συνάντηση παραβρέθηκαν τρία από τα πέντε μέλη του ΔΣ,  η πρόεδρος κα Μαρία Νικολάκη, ο γραμματέας κ. Αντώνης Χατζηβασίλης και ο διαχειριστής κ. Γιάννης Φραγκούλης.  

       Αρχικά έγινε μία σύντομη ενημέρωση σε θέματα που απασχολούν τα μέλη του Συνεταιρισμού και συγκεκριμένα:

-
Για την επικείμενη φορολόγηση αγροτεμαχίων, οικοπέδων κλπ, η οποία

έχει ήδη δημιουργήσει σύγχυση στους ενδιαφερόμενους, λόγω της ασάφειας του Νόμου, η οποία έχει οδηγήσει πολλούς κατόχους σε διαγραφή των περιουσιακών τους στοιχείων!

-
Από την φετινή χρονιά 2013-2014, θα ισχύσουννέα μητρώα

αιγοπροβάτων, θέμα για το οποίο, πρέπει να υπάρξει ειδική ενημερωτική συνάντηση των κτηνοτρόφων με γεωπόνο και κτηνίατρο, ώστε να τακτοποιήσουν εμπρόθεσμα τις όποιες γραφειοκρατικές υποχρεώσεις τους

-
Το σφαγείο είναι στο «ψυγείο»! Ο φάκελος του συγκεκριμένου έργου

πηγαινοέρχεται από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου στη Ρόδο,  στο Ελεγκτικό Συνέδριο στην Αθήνα, τουλάχιστον επί ένα εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη για το πότε επιτέλους το Αθηνοκεντρικό κράτος θα δώσει την έγκριση για την έναρξη των εργασιών ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου.

-
Υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος να μείνουν τα δύο νησιά της Επαρχίας

μας, Κάρπαθος και Κάσος χωρίς κτηνίατρο, από τον Φεβρουάριο του 2014, οπότε και λήγει η 8μηνη σύμβαση της κας Μαρίας Φρόνη. Απαιτείται να γίνουν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες, συντονισμένα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.  

-
Η  Δνση Πρωτογενή Τομέα της  Περιφέρειας Ν. Αιγαίου έχει καταφέρει να

συντάξει μελέτες για την κατασκευή μικρών τυποποιητηρίων (τυροκομείο, συσκευαστήριο μελιού, ελαιοτριβείο, κλπ), οι οποίες είναι πολυτιμότατες για την ανάπτυξη των μικρών νησιών. Ελπίζουμε ότι η όλη αξιέπαινη προσπάθεια θα ολοκληρωθεί με την έκδοση και των απαιτουμένων αδειοδοτήσεων.

 

          Στη συνέχεια έγινε μια αναλυτική αναφορά στις οικονομικές εκκρεμότητες, όπως αυτές αποτυπώνονται στον μέχρι σήμερα διαχειριστικό έλεγχο, με ιδιαίτερη έμφαση στις δύο αγωγές, που έχουν γίνει κατά του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Συνοπτικά (αναλυτική αναφορά γίνεται στα πρακτικά της 29/10), αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:  

 

      α. Για την τακτοποίηση εκκρεμών πωλήσεων που εντοπίστηκαν κατά τη διεξαγωγή ελέγχου της απογραφικής κατάστασης των εμπορευμάτων την 31ηΔεκεμβρίου 2010 (διαχείριση κας Χατζηβασίλης Ελένης), θα εκδοθούν Δελτίο Αποστολής και Τιμολόγιο πώλησης εμπορευμάτων ύψους 21.544,77 €

       β. Για τις προμήθειες ζωοτροφών από διάφορεςεταιρείες, υπάρχει εκκρεμότητα οικονομικής οφειλής από τον ΑΣ Κάσου ύψους 11.800,00€

       γ. Για τις προμήθειες ειδών από διάφορες εταιρείες,    υπάρχει εκκρεμότητα οικονομικής οφειλής από τον ΑΣ Κάσου  ποσού 3.000,00€  

      δ. Για τις προμήθειες γεωργικών ειδών και προϊόντων από την εταιρεία   Μιχ. Ε. Χατζηκαντή,    υπάρχει εκκρεμότητα οικονομικής οφειλής από τον ΑΣ Κάσου  ποσού 3.073,00€.  Επιπλέον υπάρχει εκκρεμότητα οικονομικής οφειλής από τον μελισσοκόμο – μέλος του ΔΣ του ΑΣ Κάσου κ. Αντώνη Σεβαστό ποσού   2.300,00 €, για την ανάθεση και ολοκλήρωση εργασιών σύνταξης μελέτης επιδότησης των μελισσοκομικών του δραστηριοτήτων.  

      ε. Για την εξόφληση καταναλωτικού δανείου, που ελήφθη από την Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου το 2011,υπάρχει εκκρεμότητα οικονομικής οφειλής από τον ΑΣ Κάσου  ποσού 22.000,00€.  

      στ. Για την εξόφληση φορτωτικών μεταφορικής εταιρείας Διονυσίου Κακατσάκη, που αφορούν μεταφορές παραγγελιών του Ας Κάσου, υπάρχει εκκρεμότητα οικονομικής οφειλής, το ύψος της οποίας, θα υπολογιστεί μετά τον συμψηφισμό της οικονομικής οφειλής της εν λόγω εταιρείας από τα μισθώματα χρήσης της αποθήκης του  ΑΣ Κάσου.  

      ζ. Για την αγωγή της κ. Ελένης Χατζηβασίλη κατά του ΑΣ Κάσου, με την οποία ζητά την καταβολή ποσού ύψους 50.000,00€, αποφασίστηκε όπως εξεταστεί μετά την ολοκλήρωση  της διεξαγωγής  οικονομικού, λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου της τελευταίας 10ετίας.

      η. Για τις προμήθειες ειδών Μελισσοκομίας, κατά τη χρονική περίοδο 2009-2011, συνολικού κόστους 16.693,40 €, θα εκδοθεί τιμολόγιο πώλησης προς τον μελισσοκόμο – μέλος του ΔΣ του ΑΣ Κάσου κ. Αντώνη Σεβαστό, ο οποίος έκανε τις συγκεκριμένες παραγγελίες και χρησιμοποίησε τα είδη αυτά, χωρίς να καταβάλει χρήματα για την προμήθειά τους μέσω του Ταμείου του ΑΣ Κάσου, ως όφειλε. Μία από τις αρνητικές συνέπειες της συμπεριφοράς του κ. Σεβαστού ήταν και η αγωγή της εταιρείας ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Β.Ε.Ε. κατά του ΑΣ Κάσου, με την οποία ζητά την καταβολή ποσού ύψους 2.320,00€, για την εξόφληση του υπ΄αριθμ.2226/1-3-2012 τιμολογίου, που αφορά στην πώληση ειδών μελισσοκομίας.

 

      Κλείνοντας την συνεδρίαση – συνάντηση, η πρόεδρος κα Νικολάκη διατύπωσε το παράπονό της, ότι για άλλη μια φορά, υπήρξαν συγκεκριμένες απουσίες, τόσο μελών του ΔΣ του Συνεταιρισμού, όσο και κατοίκων  της Κάσου, οι οποίοι συστηματικά ασκούν αβάσιμη κριτική στα γνωστά καφενεία, χωρίς να έχουν το θάρρος της γνώμης τους, ώστε  να την εκφράσουν σε συνεδρίαση του ΔΣ. Ακόμη χειρότερη είναι η περίπτωση «κάποιων», που προβάλουν οικονομικές απαιτήσεις, όχι στο ΔΣ, όπως επανειλημμένα τους έχει ζητηθεί, αλλά χρησιμοποιώντας  υβριστικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για την πρόεδρο κα Νικολάκη…

        Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση τουδιαχειριστικού ελέγχου και με βάση το πόρισμα, θα συγκληθεί άμεσα Γενική Συνέλευση, όπου θα αποφασιστεί από τα μέλη του ΑΣ Κάσου η συνέχιση λειτουργίας του, η οποία προϋποθέτει ικανοποίηση των αποδεδειγμένων οικονομικών εκκρεμοτήτων, από και προς τον ΑΣ Κάσου. Μέχρι τότε, τα εναπομείναντα μέλη του ΔΣ προσπαθούν να μην δημιουργούν προβλήματα στα μέλη του Συνεταιρισμού, γεγονός που προϋποθέτει μια στοιχειώδη ανταπόκριση από όλους. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι εκκρεμεί πληρωμή λογαριασμού ΔΕΗ ποσού 500€. Έχουμε όλοι ηθική υποχρέωση να προσπαθήσουμε για ένα καλύτερο αύριο.