Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

«Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής πόσιμου νερού στην Κάσο»

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αγοράστηκε και τοποθετήθηκε  η μονάδα παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού ύδατος στην Κάσο στη θέση έμπροσθεν του γηπέδου 5Χ5.
Η λειτουργία γίνεται με  κερματοδέκτη και δοσομετρική αντλία (1-20lt) με συμβολική τιμή που καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του νησιού.
Η ημερήσια παραγωγή του είναι 9,4  m3. Οι χημικές αναλύσεις του νερού που έγιναν  είχαν όλες άριστα αποτελέσματα..
Η παραλαβή  έγινε από κλιμάκιο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών    της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου-Κάσου που μετακινήθηκε για το λόγο αυτό στο νησί.
Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται οι πολίτες της Κάσου  διασφαλίζοντας φθηνό και ποιοτικό νερό για τις ανάγκες τους.
Θα ακολουθήσει στο μέλλον η εγκατάσταση δύο παρόμοιων μονάδων στο νησί της Καρπάθου.