Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2007

Επεμβάσεις σε 13 νησιά του νομού Δωδ/νήσου


Υπογράφηκε χθές, παρουσία των Υπουργών Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Α. Παυλίδη, ΥΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιά και του Υφυπουργού Οικονομίας Χρ. Φώλια, η σύμβαση μεταξύ της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. (ανήκει στο ΥΠΕΧΩΔΕ) και της Κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής του Γ’ ΚΠΣ, για την εφαρμογή του προγράμματος επεμβάσεων στα μικρά νησιά (κάτοικοι μέχρι 3.100) των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων. Η καταρχήν διατεθείσα πίστωση είναι 30 εκατ. ευρώ, στο πρόγραμμα εντάσσονται 44 νησιά, έχουν προταθεί 112 έργα, με ορίζοντα ολοκληρώσεως της πρώτης φάσης το τέλος του 2008. Για την εφαρμογή του προγράμματος, με εισήγηση του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, έγινε ειδική νομοθετική ρύθμιση ώστε να εισαχθεί στην ελληνική νομοθεσία το σύστημα της χρησιμοποιήσεως «ενδιάμεσου φορέα» και της χρηματοδοτήσεως δια της «συνολικής επιχορήγησης». Η Επιτροπή Συντονισμού του προγράμματος, της οποίας προεδρεύει ο Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Α. Παυλίδης και μετέχουν οι Γενικοί Γραμματείς των τριών νησιωτικών Περιφερειών καθώς και οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων Οικονομίας, ΥΠΕΧΩΔΕ και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου προκειμένου να κάμει την επιλογή των ωρίμων έργων, των οποίων την εκτέλεση θα αναθέσει στην ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. Στα Δωδεκάνησα επεμβάσεις θα γίνουν σε 13 νησιά με καταρχήν πίστωση για κάθε ΟΤΑ 1.000.000,00 ευρώ περίπου. Το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο ως «φορέας χρηματοδότησης» του προγράμματος έχει τη γενική επίβλεψη του όλου έργου, θα εφαρμόσει την ίδια διαδικασία και για έργα του Δ’ ΚΠΣ προκειμένου να καλυφθούν μόνιμες ανάγκες στα μικρά νησιά και στις απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές. Προ της υπογραφής της συμβάσεως έγινε συνάντηση των Υπουργών Γ. Σουφλιά, Α. Παυλίδη, Χρ. Φώλια με τους Γενικούς Γραμματείς Χ. Κόκκινο, Ι. Λέκκα, Σ. Βόσδο, Δ. Κατσιγιάννη και Κ. Μουσουρούλη για την πρώτη συνεννόηση προ της ενάρξεως εφαρμογής των όρων της συμβάσεως και για οργάνωση των επισκέψεων στα ενταχθέντα στο πρόγραμμα νησιά.
Πηγή: Εφ. "Η δημοκρατική"