Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2007

Ειδική μέριμνα για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπ’ όψιν της, τις ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και θα λάβει ειδική μέριμνα για την κατανομή των πόρων.
Αυτό υποστηρίζει η επιτροπή για θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Danuta Hubner γεγονός βέβαια που έχει ιδιαίτερη σημασία για τα νησιά μας. Με την απάντηση του επιτρόπου, καθίστανται βάσιμες ελπίδες ότι οι πόροι για τα νησιά μας, για το 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, θα είναι αυξημένοι. Η απάντηση της κ. Hubner δόθηκε στον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Σταύρο Αρναουτάκη.
Με αφορμή πρόσφατη έρευνα του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) όπου καταγράφονται σημαντικές διαφορές εισοδήματος από περιοχή σε περιοχή της χώρας, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Αρναουτάκης ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τον ενημερώσει για τα μέτρα που προτίθενται να πάρει για την αντιμετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων ιδιαίτερα σε νησιωτικές ορεινές και γενικά σε περιοχές με φυσικά και άλλα μειονεκτήματα ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, ο κ. Αρναουτάκης αναφέρθηκε στα παραδείγματα των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων που παρουσιάζονται στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου αλλά και σε άλλες περιφέρειες της χώρφας και κυρίως σε αυτές που λόγω της διεύρυνσης έχουν τεθεί εκτός στόχου σύγκλισης. Στην απάντηση της η αρμόδια Επιτροπή για θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Danuta Hubner αναφερόμενη στην προετοιμασία της τέταρτης έκθεσης για την οικονομική και κοινωνική συνοχή επεσήμανε πως η Επιτροπή, προτίθεται να αναλύσει την κοινωνιοικονομική κατάσταση αλλά και τους παράγοντες ανταγωνιστικότητας των περιφερειών της Ένωσης. Όπως τόνισε η κ. Hubner η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, θα φροντίσει ώστε η κατανομή των πόρων να λάβει υπόψη τις ανισότητες στο εσωτερικό κάθε περιφέρειας ιδιαίτερα στην περίπτωση των περιφερειών που την νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013 δεν θα είναι επιλέξιμες για το στόχο «σύγκλισης» είτε λόγω της διεύρυνσης (περιφέρειας phasing out), είτε λόγω της οικονομικής τους ανάπτυξης (περιφέρειας phasing in).Κλείνοντας η κ. Hubner επεσήμανε ότι με την προϋπόθεση ότι τηρείται η κοινοτική νομοθεσία τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν με εθνικές πολιτικές και μέσα, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών ενισχύσεων, να συμπληρώσουν τις δράσεις υπέρ κάποιων περιφερειών που αντιμετωπίζουν είτε σημαντικές ενδοπεριφερειακές ανισότητες είτε γεωγραφικά μειονεκτήματα όπως οι νησιωτικές και ορεινές περιοχές.
ΠΗΓΗ:Εφ.:"Η Ροδιακή"