Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2007

Συνεδριάζει το νομαρχιακό συμβούλιο


Για σήμερα Δευτέρα 29 Ιανουαρίου, έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δωδεκανήσου, με διάφορα διαδικαστικά κυρίως θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, στην πρώτη συνεδρίαση του νέου νομαρχιακού συμβουλίου, θα γίνουν οι διορισμοί των επιτροπών και η στελέχωσή τους με μέλη από την πλειοψηφία και την μειοψηφία του Νομαρχιακού Συμβουλίου αντίστοιχα.
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη τα θέματα στην συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, θα αφορούν:
1) Ορισμό Εκπροσώπου του ΝΑ με αναπληρωτή στην Επιτροπή του άρθρου 7
2) Συγκρότηση δ.σ. του ΝΠΙΔ Δωδεκανησιακού Οργανισμού Τουρισμού
3) Συγκρότηση δ.σ. του ΝΠΙΔ του Νομαρχιακού Αθλητικού Οργανισμού Δωδεκανήσου
4) Ορισμός προσώπων για την δεύτερη υπογραφή των εκδιδομένων
επιταγών της ΝΑ Δωδεκανήσου
5) Συγκρότηση Νομαρχιακής Επιτροπής Κοινονικών Προβλημάτων, αλληλεγγύης και εθελοντισμού στο Νομό Δωδεκανήσου
6) Συγκρότηση Δ.σ. της Αστικής μη κεδροσκοπικής Νομαρχιακής Εταιρίας «Γαληνός»
7) Συγκρότηση δ.σ. του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Δωδεκανήσου
8) Συγκρότηση Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας
9) Συγκρότησης Νομαρχιακής Επιτροπής ΝΕΛΕ
10) Έγκριση Δημιουργίας κατ αποκοπήν χορηγημάτων καθαριότητας
11) Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το 2007-01-27 Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού
12) Ορισμός Εκπροσώπου του Νομαρχιακού Συμβουλίου με αναπληρωτή στην Επιτροπή του Άρθρου 72 του ΠΔ 30/1996Καθορισμός περιοχής του Δήμου Αφάντου ως αστική.