Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2007

Κατανομή κονδυλίων από τους ΚΑΠ σε Δήμους


Πόσα χρήματα και για ποιούς σκοπούς θα πάρουν οι ΟΤΑ της Δωδεκανήσου

Με αποφάσεις που υπέγραψε χθές, ο υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανάσιος Νάκος, κατανέμονται σε Ο.Τ.Α. της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους:
α) 10.411.723 ­ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης
β) 49.525.120 ­ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και
γ) 10.574.821 ­ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, διαφόρων κοινωνικών δομών των Ο.Τ.Α. (ΚΕΦΟ, βρεφονηπιακούς σταθμούς, νηπιαγωγεία του ΠΙΚΠΑ, κ.λ.π.)
Οι κατανομές είναι ισόποσες προς το
25% των ετήσιων κατανομών του 2006. Οι οριστικές αυξημένες κατανομές, λόγω αύξησης των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) θα οριστικοποιηθούν μετά την υπογραφή της Κ.Υ.Α. που προβλέπεται από τον Νόμο, αφού ληφθεί υπ΄ όψιν η γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Στο πλαίσιο των κατανομών αυτών, τα κονδύλια που κατανέμονται στους δήμους της Δωδεκανήσου είναι τα εξής:
• Για τους παιδικούς σταθμούς
- Δήμος Αρχαγγέλου 48.750, 10 ευρώ
- Δήμος Αφάντου 41.750 ευρώ
- Δήμος Ηρακλειδών 81.500,01 ευρώ
- Δήμος Καλύμνου 87.500 ευρώ.
- Δήμος Καρπάθου 66.515,34 ευρώ
- Δήμος Κω 97.780,27 ευρώ
- Δήμος Λέρου 36.214,53 ευρώ
- Δήμος Πεταλούδων 39.653,29 ευρώ
- Δήμος Ρόδου 188.250,01 ευρώ
• Για αθλητικά κέντρα
- Δήμος Καλύμνου 39.268,41 ευρώ
- Δήμος Καρπάθου 16.110,13 ευρώ
- Δήμος Κάσου 22.151,44 ευρώ
- Δήμος Κω 72.495,60 ευρώ
- Δήμος Λέρου 30.206,51 ευρώ
- Δήμος Ρόδου 147.004,99 ευρώ
• Για κοινωνικές δομές
- Δήμος Ρόδου 31.350 ευρώ.
ΠΗΓΗ:Eφ. Η Ροδιακή