Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2007

Υπεγράφησαν οι συμβάσεις για την κατάρτιση στα ΚΕΚΣε συνέχεια της προκήρυξης του διαγωνισμού με Τελικό Δικαιούχο τη Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την ανάθεση εντός του 2006 και υλοποίηση εντός του έτους 2007, εξήντα (60) προγραμμάτων κατάρτισης στα νησιά και των δύο νομών (Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) ο Γ.Γρ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Χαράλαμπος Κόκκινος ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η υπογραφή συμβάσεων μεταξύ των Αναδόχων Κ.Ε.Κ. και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Για το διαγωνισμό του έργου: «Κατάρτιση Ανέργων, Εργαζομένων και Αυτοαπασχολουμένων σε Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ. – Πρόσκληση 2005» του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προγράμματα κατάρτισης που αφορούν τα ακόλουθα θεματικά πεδία:
• Περιβάλλοντος
• Πολιτισμού-Αθλητισμού
• Οικονομίας-Διοίκησης
• Πληροφορικής
• Τουρισμού & Παροχής Υπηρεσιών
• Αγροτικού τομέα
• Τεχνικών – Μεταφορών
Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο του
έργου του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, στην υλοποίηση των εξήντα (60) συνολικά προγραμμάτων σε ολόκληρη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) με συγχρηματοδότηση κατά 75%.
Η διάρκεια κάθε προγράμματος θα είναι 350 ώρες και τα προγράμματα θα αφορούν σε μικτές ομάδες, ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων με στόχο την προώθηση της απασχολησιμότητας και την τόνωση της τοπικής αγοράς εργασίας στα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου.
Η υλοποίηση και των εξήντα (60) προγραμμάτων που τελικώς εγκρίθηκαν στους τομείς Περιβάλλοντος, Πολιτισμού-Αθλητισμού, Οικονομίας-Διοίκησης, Πληροφορικής, Τουρισμού & Παροχής Υπηρεσιών, Αγροτικού τομέα και Τεχνικών – Μεταφορών, εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει, άμεσα με διάρκεια ολοκλήρωσής τους έως το τέλος του 2007. Επισημαίνεται ότι από τους δύο Διαγωνισμούς του προηγούμενου έτους, του 2005, υλοποιούνται 87 προγράμματα κατάρτισης σε όλα τα νησιά της Περιφέρειάς μας, ενώ με την Προκήρυξη του έτους 2004, ήδη υλοποιήθηκαν 192 προγράμματα.