Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2007

ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006


Πατήστε πάνω στην επικεφαλίδα για να μπορέσετε δείτε τα στοιχεία, όπως αυτά δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Επαρχείου.